Izborni kolegiji 2014./15.

 

Zimski semestar

Profesor

Naziv izbornog kolegija

Godina studija

ECTS
Doc. dr. sc. Anto Ćosić Izborni predmet (iz filozofije) Filozofija i teologija – vjera i razum  I. 2
Mr. sc. Ivica Mršo Izborni predmet (iz filozofije) Sv. Toma Akvinski: Izabrane teme/Summa  I. 2
Dr. sc. Pavle Mijović Izborni predmet (iz filozofije) Izabrana pitanja iz filozofije znanosti I  I. 2
Mr. sc. Josip Lebo Izborni predmet (iz filozofije) Razvojna psihologija I  II. 2
Mr. sc. Igor Žontar Izborni predmet (iz filozofije) Uvod u filozofiju uma/duha I  II. 2
Mr. sc. Ivica Mršo Izborni predmet (iz filozofije) Josef Pieper: Problemi moderne vjere  II. 2
Mr. sc. Igor Žontar Izborni predmet (iz filozofije) Filozofija jezika I  II. 2
Mr. sc. Božo Odobašić Odnos Židova i kršćana kroz povijest  II., III., IV., VI.  2
Doc. dr. sc. Darko Tomašević Biblijski grčki jezik – cursus superior  II., 2
Mr. sc. Željko Marić Stadlerov doprinos liturgijskoj obnovi  II., III., IV. 2
Mr. sc. Tomo Knežević Caritas Vrhbosanske nadbiskupije: jučer, danas, sutra  II., III., IV., VI.  2
Mr.sc. Tomo Kneževic Liturgijska obnova crkve u Hrvata  III., IV., VI.  2
Mr. sc. Josip Lebo Psihologija religije  III. 2
Prof. dr. sc. Niko Ikić

Teologija sakramenata u komparativnoj teologiji Istoka i Zapada

 III., IV., VI. 2

Prof. dr. sc. Pavo Jurišić

Retorika (teorija)  III. 2
Doc. dr. sc. Mario Bernadić Ljudska patnja: opće teodicejsko pitanje i zaglavni kamen ateizma  IV., VI. 2
Doc. dr. sc. Mario Bernadić Stvaranje i evolucija  IV. 2
Prof. dr. sc. Ivan Sesar Crkvne administracija  VI. 2
Prof. dr. sc. Ante Pavlović Metodičke vježbe iz katehetike  VI. 2

Ljetni semestar

Profesor

Naziv izbornog kolegija

Godina studija

ECTS
Doc. dr. sc. Anto Ćosić Izborni predmet (iz filozofije) Politička filozofija i etika  I. 2
Prof. dr. sc. Niko Ikić Petrova služba u svijesti razumijevanja prvog i drugog tisućljeća  I. 2
Dr. sc. Pavle Mijović Izabrana pitanja iz filozofije znanonsti  I. 2
Marko Stanušić (Prof.) Orgulje s posebnim osvrtom na orgulje u BiH  I., IV. 2
Mr. sc. Ivica Mršo Politička filozofija: izabrani tekstovi  (fil.)  II. 2
Doc. dr. sc. Anto Ćosić Post-moderna – kraj ili početak (fil.)  II. 2
Prof. dr. sc. Niko Ikić Petrova služba u svijesti razumijevanja prvog i drugog tisućljeća  II., III., IV.,VI. 2
Mr. sc. Igor Žontar Uvod u filozofiju uma/duha II  II. 2
Mr. sc. Josip Lebo Razvojna psihologija II  II. 2
Mr. sc. Juro Babić Redovnici u BiH, posebno franjevci  II. 2
Marko Stanušić (Prof.) Orgulje s posebnim osvrtom na orgulje u BiH  II., III. 2
Doc. dr. sc. Darko Tomašević Apokrifi i spisi s Mrtvog mora  II., III., IV. 2
Mr. sc. Željko Marić Provedba liturgijske konstitucije SC s posebnim osvrtom na ''Ordo Missae''  II., III., IV., VI. 2
Doc. dr. sc. Šimo Maršić Pastoral mladih  III., IV., VI.  2
Prof. dr. sc. Franjo Topić Povijest i nauk islama  III., IV., VI.  2
Mr. sc. Tomo Knežević Liturgijsko oblikovanje sakralnog prostora  III., IV.,VI.  2
Dr. sc. Bernarda Horvat Oblici posvećenog života u crkvenom zakonodavstvu  III., IV.,VI.  2
Prof. dr. sc Pavo Jurišić Retorika (praksa)  III.  2
Doc. dr. sc. Mario Bernadić Mysterium paschale: sveto trodnevlje smrti, pokopa i uskrsnuća našeg Spasitelja  IV., VI.  2
Doc. dr. sc. Drago Župarić Kršćanski zivot i duhovnost prema sv. Pavlu  IV., VI.  2
Prof. dr. sc. Ante Pavlović Metodičke vježbe iz katehetike II  IV.  2
online casino slots