Dr. sc. Zorica MAROS

Profesorica moralne teologije
Email: maroszorica@gmail.com

 

Biografija

Zorica Maros je po završetku srednjoškolskog obrazovanja upisala studij Teologije na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji koji je završila 2004. godine. Iste godine (2004.) upisala je poslijediplomski studij iz moralne teologije na Accademia Alfonsiana, institut za moralnu teologiju pri Lateranskom sveučilištu u Rimu. Godine 2007. postigla je licencijat iz moralne teologije, nakon čega je nastavila program studija za postizanje doktorata. Od jeseni 2010. predaje moralnu teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Doktorsku disertaciju naslovljenu: Affrontare la violenza nei conflitti etnici: È possibile parlare del perdono come obbligo morale? (Sučeljavanje s nasiljem u etničkim sukobima: je li moguće govoriti o oprostu kao moralnoj obvezi?) uspješno je obranila u Rimu, na Accademia Alfonsiana 23. siječnja 2013. pod vodstvom prof. S. Rehrauer kao prvog i prof. M. McKeever kao drugog moderatora.

 

Bibliografija

Članci:

- „Zlatno pravilo u kršćanstvu i islamu“, Dijalogom do mira. Zbornik radova u čast Željku Mardešiću, ur., B. Vuleta - A. Vučković - I. M. Litre (Split: Franjevački institut za kulturu mira, 2005.).
- „Katolički običaji u središnjoj Bosni“, Običaji muslimana, pravoslavnih, rimokatolika i Jevreja u BiH (Sarajevo: Međureligijsko vijeće u BiH, 2005.).
- „San Mjesečeve lude. Poimanje raznolikosti u djelu Vlade Gotovca“, Nova Prisutnost 7 (2009.), 407-422.
- „Članak bez fusnota“, Nova Prisutnost 8 (2010.), 129-137.
- „Etička vrijednost oprosta kao iskustva Božje ljubavi u Starom zavjetu“, Za slobodu stvoreni, ur., D. Župarić – K. Višaticki (Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet Sarajevo / Zagreb: Glas Koncila, 2013.), 59-87.
- „Affrontare la violenza nei conflitti etnici: È possibile parlare del perdono come obbligo morale?”, Pars dissertationis ad Doctoratum in Theologia morali, Roma 2013.
- „Iz vjere graditi kulturu života. Vjera kao zadani i uvijek novi izazov“, Vrhbosnensia 17 (2013.), 119-138.
- "Oprost kao mogućnost nemogućeg:
 Dijalog između Vladimira Jankelevitcha, Jacquesa Derridaa i Paula Ricoeura", Dijalog 1-2 (2013.), 135-157.
- „Kršćanski pogled na brak i moralni aspekti ljudske seksualnosti“, Teološke tribine 2014. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, ur., Darko Tomašević – Zorica Maros (Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2014.), 15-48.
- „Pobačaj: uklanjanje ploda ili ubojstvo začeta djeteta?“, Teološke tribine 2014. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, ur., Darko Tomašević – Zorica Maros (Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2014.), 97-133.
- „Vpliv kolektivnega spomina na nasilje: spomin kot popravljanje preteklosti“ (Utjecaj kolektivne memorije na nasilje: memorija kao ispravljanje prošlosti), Bogoslovni vestnik 74 (2014.), 565-573.
- "Umjetna oplodnja s osvrtom na federalni Nacrt zakona o liječenju neplodnosti:
 osnovni, nezaobilazni podaci", Vrhbosnensia 19 (2015.), 45-63.

 

Uredila:

 
- Teološke tribine 2014. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, ur., Darko Tomašević - Zorica Maros (Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2014.). 

 

Recenzije:

- „Spasenje po oprostu“, recenzija knjige: Jean Laffitte, Il perdono trasfigurato, Vrhbosnensia 10 (2006.), 340-343.
- „Deset svjetova islama“, recenzija knjige: Boutros Naaman – Edoardo Scognamiglio, Volti dell'islam post-moderno, Vrhbosnensia 10 (2006.), 349-351.
- „Problem zla i Božje opstojnosti“, recenzija knjige: Claudio Ciancio, Del male e di Dio, Vrhbosnensia 11 (2007.), 428-429.
- „Moguće kršćanstvo“, recenzija knjige: Carmelo Dotolo, Un cristianesimo possibile, Vrhbosnensia 11 (2007.), 429-432.
- „Porijeklo moralnoga zaklona“, recenzija knjige: Tomislav JOZIĆ, Porijeklo moralnog zakona, Vrhbosnensia 14 (2010.), 409-412.
- „Koncilska i postkoncilska Crkva u Hrvata“, recenzija knjige: La Chiesa croata e Concilio Vaticano II, ur., E. Marin – F. Šanjek, Vrhbosnensia 16 (2012.), 509-514.
- „Bogatstvo kršćanske vjere“, recenzija knjige: Clive Staples LEWIS,  Kršćanstvo nije iluzija. Vodič kroz osnove vjere, Vrhbosnensia 17 (2013.), 441-444.
- „Dostojanstvo ljudske spolnosti“, recenzija knjige: Christopher WEST, Otvoreno o sksualnosti i braku. Odgovori na vaša otvorena pitanja o katoličkome naučavanju, Vrhbosnensia 17 (2014.), 459-463.

 

online casino slots