Doc. dr. sc. s. Bernarda HORVAT

Profesorica na katedri kanonskog prava
Ivana Cankara 18
BiH – 71000 Sarajevo
E-mail: sr.bernarda.horvat@gmail.com

 

Biografija

Bernarda Horvat rođena je 5. veljače 1969. u Varaždinu (Hrvatska), od oca Dragutina i majke Veronike, rođ. Jurišak. Sakramente kršćanske inicijacije primila je u Župi Svetog Ilije (kod Varaždina). Osmogodišnju školu završila je u Svetom Iliji 1983., a iste godine primljena je u kandidaturu Družbe Kćeri Božje ljubavi u Zagrebu, gdje pohađa Pedagoški obrazovni centar „Bogdan Ogrizović“ i maturira 1987.

Poslije dvogodišnjeg novicijata, u istoj redovničkoj Družbi 5. kolovoza 1989. položila je prve a 5. kolovoza 1994. doživotne redovničke zavjete.

Godine 1991. upisala je studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem postiže stručnu spremu sedmog (VII/1) stupnja i stručni naziv diplomirani teolog (bakalaureat u teologiji).

Od 1996. do 1999. odgojiteljica je kandidatica i postulantica Kćeri Božje ljubavi u Zagrebu.

Od 1999. do 2004. studira kanonsko pravo u Rimu. Dana 27. veljače 2002. završava magisterij iz kanonskoga prava na Fakultetu kanonskoga prava Papinskoga lateranskog sveučilišta, a 25. veljače 2005. na istom Sveučilištu brani disertaciju i stječe akademski naslov »doktor kanonskog prava« (Doctor in Iure Canonico).

Godine 2004. imenovana je provincijalnom tajnicom Provincije Božje providnosti Družbe Kćeri Božje ljubavi sa sjedištem u Zagrebu, te tu dužnost vrši do ljeta 2007., kad je na Generalnom kapitulu iste Družbe u Grottaferrati (Rim) izabrana za vrhovnu savjetnicu za razdoblje od šest godina, (do ljeta 2013.).

Dana 14. rujna 2006. imenovana je, na pet godina, braniteljem veze pri Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu.

Članica je Hrvatskog kanonističkog društva od njegova utemeljenja 28. listopada 2010. u Zagrebu. Do sada je sudjelovala na nekoliko međunarodnih simpozija crkvenih pravnika.

Od akademske godine 2013./14. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu predaje kolegije kanonskoga prava: Kaznene mjere i postupci, Vremenita crkvena dobra, Božji narod i Naučiteljska služba Crkve.

 

Bibliografija

- „La vita fraterna in comune negli istituti religiosi di vita consacrata e nella Congregazione delle Figlie della Divina Carità secondo l’ordinamento attuale e il Diritto proprio. Analisi comparativa“, Roma 2005.
- „La vita fraterna in comune negli Istituti Religiosi (I)“, Commentarium pro religiosis et missionariis 86 (2005.), 211-248.
- „La vita fraterna in comune negli Istituti Religiosi (II)“, Commentarium pro religiosis et missionariis 87 (2006.), 77-129.
- „Odvajanje članova od redovničke ustanove, s posebnim osvrtom na postupak otpuštanja članova“, Josip ŠALKOVIĆ (ur.), Posebni sudski postupci i postupanja, Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Lovranu 26.-27. X. 2009. (Zagreb: Glas Koncila, 2010.), 257-276.
- "Kategorije opće i partikularno u keleziologiji II. vatikanskog koncila i kanonističkom govoru", Vrhbosnensia 19 (2015.), 429-449.

 

online casino slots