Dr. sc. Pavle MIJOVIĆ

Profesor na katedri Filozofije
71000 Sarajevo
Email: pavlemc@gmail.com
 
Biografija:
 
Pavle Mijović rođen je 1984. god. u Sarajevu. Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju završava u Zadru, nakon čega, u akademskoj godini 2003./2004. upisuje studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Poslije druge godine studija, kao stipendist Papinskog lateranskog sveučilišta dolazi u Rim, gdje i diplomira teologiju u lipnju 2008. Specijalizaciju iz filozofije nastavlja na istom Sveučilištu, te u lipnju 2010. postiže akademski stupanj magistra znanosti iz filozofije, te se upisuje na doktorske studije na istom sveučilištu. U akademskoj godini 2008./2009. pohađa i završava jednogodišnji master studij „Peace Building Management“ na Papinskom sveučilištu Seraphicum. Akademsku izobrazbu završava u lipnju 2012., uspješno braneći doktorat iz filozofije na Papinskom lateranskom sveučilištu. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu angažiran na katedri za filozofiju od listopada 2013.
 
Bibliografija:
 

-  “Služenje istini - veritatis diaconiam. Mogućnost dijaloga svećenika i suvremenog svijeta”, u: Željko Majić - Božo Goluža (ur.), Iz naroda za narod, Rim 2010, 175-193.
-  “Europski ustav i/ili kršćanstvo: Između kulture i civilizacije”, u: Željko Majić - Božo Goluža (ur.), Na tragu zajedništva, Rim 2011, 39-63. 

-  “Vjera u kontekstu: forma i sadržaj”, u: Željko Majić - Božo Goluža (ur.), Mnogolikost vjere. Različiti pristupi istoj stvarnosti, Rim 2012, 29-40 

- “La genesi del problema mente-corpo nella filosofia moderna: Da Cartesio a Kant”, u Aquinas 54 (2011.), 469-486. 

-  “La genesi del problema mente-corpo: Il dualismo di Cartesio”, u: Livio Melina – Juan Jose Perez – Soba (ur.), La soggettività morale del corpo (VS 48), Edizione Cantagalli s.r.l, Siena, 2012, 289-300.
-  “Osoba kao moguće mjesto susreta filozofije i znanosti: teorijski pristup”, Vrhbosnensia 19 (2015.), 137-154.
-  “Ideja sveučilišta i inflacija znanja: opći kontekst”, Pregled 1 (2015.), 123-136.
- “Odgoj između vjerskog i sekularnog: komparativni pristup”, u: Edin Šarčević – Drago Bojić (ur.), Sekularnost i religija: BiH i regija, CJP, Sarajevo 2015, 51-70. 
- “Demokracija između terora i vrline: Nedovršeni projekt”, Pregled 56 (2015.), 199-214.

-  “Suverenitet i Bosna i Hercegovina: Postmoderna paradigma”, Pregled 57 (2016.), 81-93.
- “Moderni identitet i perceptivna patologija: Uvjet mogućnosti moći”, u: Zorica Maros - Darko Tomašević (ur.), Zlo nasilja u etničkim sukobima. Poraz moralno-povijesnog imperativa: nikad više, Sarajevo 2016, 71-89.

 

 

 

Prijevodi 

-  “Carlo Cardia, Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam, San Paolo,. Cinisello Balsamo 2007, 197 pp” [Izazovi laičnosti. Etika, multikulturalizam, islam, izdavačka kuća “Kršćanska sadašnjost - Zagreb”, 2012.]

 

 

 

 
online casino slots