Dr. sc. Mirko ŠIMIĆ

Profesor moralne teologije
Nikole Šopa 50a
BiH - 71210 Sarajevo - Ilidža
Email: simic.zgosca@gmail.com 

 

Biografija

 
Mirko Šimić rođen je 19. listopada 1974. u Kaknju. Nakon završene osnovne škole u Kaknju (1981.-1989.) pohađao je klasičnu gimnaziju u Nadbiskupskom sjemeništu u Zadru te u Pazinu (1989.-1993.) gdje je gimnazija bila izmještena zbog ratnih događanja. Teološki fakultet pohađao je u Bolu i Sarajevu (1993.-1999.) gdje je diplomirao na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 1999. u Sarajevu. U Vrhbosanskoj nadbiskupiji je dvije godine proveo kao župni vikar, a zatim tri godine i kao župnik. Postdiplomski studij na Teološkom fakultetu Karl Franzens u Grazu upisao je u ožujku 2006. te 8. lipnja 2010. obranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Die Katholische Kirche in der Zeit des Umbruchs (1991-1995) und ihr Beitrag zur Entfaltung der demokratischen Gesellschaft in Bosnien-Herzegowina im Licht der Enzyklika Pacem in terris“ (Katolička Crkva u vrijeme prijelomnice [1991.-1995.] i njezin doprinos razvoju demokratskog društva u Bosni i Hercegovini u svjetlu enciklike Pacem in terris).
Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu predaje predmete iz moralne teologije od 2013. godine.
 
Bibliografija
 
- Die Katholische Kirche in der Zeit des Umbruchs (1991-1995) und ihr Beitrag zur Entfaltung der demokratischen Gesellschaft in Bosnien-Herzegowina im Licht der Enzyklika Pacem in terris (Saarbrücken: Südwestdeutscher Verlag, 2010.)
- „Enciklika Pacem in terris – izazov u vremenu“, Vrhbosnensia 14 (2010.), 127-142.

 

 
online casino slots