Dr. sc. Darko TOMAŠEVIĆ

Profesor Svetog pisma NZ
Kaptol 7
BiH - 71 000 Sarajevo
Tel: +387-63-806-936
E-mail: darko.tomasevic@gmail.com
 

Biografija

Darko Tomašević je rođen 15. veljače 1972. godine u Brčkom, a kršten 23. veljače 1972. u župi sv. Vida mučenika u Vidovicama. Osnovnu školu završio je 1987. u Vidovicama, a srednju pohađao i ispitom zrelosti okončao 1991. godine u Dubrovniku u Humanističkoj srednjoj školi za odgoj klera „Ruđer Bošković“. Studij teologije završio na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu te diplomirao 17. lipnja 1997. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 1997. Nakon što je jednu godinu pastoralno djelovao kao župni vikar u Novom Travniku, 1998. poslan je na postdiplomski studij u Rim na Papinski biblijski institut. Licencijat iz Sv. Pisma postigao 2002. god. na Papinskom biblijskom institutu, a 21. lipnja 2005. obranio doktorsku disertaciju na Papinskom Sveučilištu sv. Tome Akvinskog u Rimu (Angelicum). Naslov doktorske disertacije je: The Parable about the Widow and the Judge (Luke 18:1-8). Exegetical theological study (Prispodoba o udovici i sucu (Lk 18,1-8). Egzegetsko-teološka studija). Od zimskog semestra ak. god. 2005./2006. predaje Uvod u novozavjetne spise i Grčki jezik na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. Iste godine je dekretiran i za službu vicerektora Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa, koju je obnašao do 2009. godine. Od 2009. godine predaje većinu novozavjetnih traktata na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Od 1. 10. 2015. obnaša dužnost dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu.


BibliografijaKnjige:

The Parable about the Widow and the Judge (Luke 18:1-8). Exegetical theological study, Roma 2005.
Sveta zemlja: povijesno-duhovni vodič (Zagreb: Glas Koncila; Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2010.).
- Poznato i nepoznato o Bibliji (Zagreb: Glas Koncila, 2012.).
Sveta Zemlja: povijesno-duhovni pratitelj. II. promijenjeno izdanje (Zagreb: Glas Koncila; Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2013.).
Metodološke upute za pisane radove na teološkim učilištima (Sarajevo: KBF; Zagreb: Glas Koncila, 2014.).

 

 

Studijski članci:

- “Farizeji: Problem podrijetla i imena”, Vrhbosnensia 7 (2003.), 275-290.
- “Život u Novom zavjetu”, u: Religije i život: Zbornik radova simpozija održanog u Zagrebu 17. prosinca 2005. Ur. Ivan Antunović. Zagreb: FTI, 2006., 79-93.
- “Božja ljubav - temelj i zalog uskrsnuća (Lk 20,27-40)”, u: Neka iz tame svjetlost zasine!: Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života i 40. obljetnice profesorskog rada. Ur. Mario Cifrak i Nikola Hohnjec. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2007., 415-437.
- „Je li se Pavao služio tuđim 'popisom nevolja'?“, u: U službi Riječi i Božjega naroda: Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja. Ur. Marko Josipović, Božo Odobašić, Franjo Topić. Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija, 2007., 623-648.
- "Poruka i tumačenje prispodobe o udovici i sucu (Lk 18,1-8)", Vrhbosnensia 13 (2009.), 229-258.
- "Savez u Lukinom evanđelju i Djelima apostolskim", Bogoslovska smotra 80 (2010.), 245-274.
- "Svrha spisa Hebrejima - doktrina ili moralni poticaj? Važnost moralnih odsjeka u spisu Hebrejima", Bogoslovska smotra 82 (2012.), 743-767.
- "'I ne uvedi nas u napast' (Mt 6,13; Lk 11,4)"; Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka: zbornik radova povodom 70 godina života i 32 godine profesorskog djelovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu mr. sc. Bože Odobašića. Ur. Darko Tomašević. Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet; Zagreb: Glas Koncila, 2012., 221-250.
- "Umjetnost i Biblija", Akademija: časopis za umjetnost kulturu i znanost ALU Široki Brijeg, 6-7 (2013.), 98-103.
- "Novac i odnos prema bogatstvu u Svetom pismu", Tranzicija: časopis za ekonomiju i politiku tranzicije 15 (2013.), 1-16.
- "Arheološki nalazi u Kumranu", Biblija danas 3/2013., 2, 7-12.
- "Biblija u nekim hrvatskim vjeronaučnim udžbenicima za četvrti razred osnovne škole prije i poslije Drugog vatikanskog koncila i usporedba s vjeronaučnim udžbenikom u SAD-u", Recepcija Drugog vatikanskog sabora s posebnim osvrtom na Crkvu u Hrvata. Zbornik radova XIX. međunarodnog znanstvenog skupa, Split, 24.-26. listopada 2013. Ur. Nikola Bižaca - Mladen Parlov. Split: Crkva u svijetu - Katolički bogoslovni fakultet, 2014., 211-248.
- "Lk 4,16-30 - Mesijanski tekst ili ne?", Bogoslovska smotra 85 (2015.), 443-464.
- "Aktualnosti novozavjetne egzegeze i teologije: Djelomičan izbor i pregled novozavjetne literature na temelju časopisa New Testament Abstracts za 2012. godinu", Bogu - gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26). Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života (Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2016.), 437-460.
- "Noviji načini tumačenja tekstova o 'nemilosrdnom' i 'militantnom' Bogu u Starom zavjetu. Pokušaji tumačenja u svjetlu Još 6 – 11", Bogoslovska smotra 86 (2016.), 545-573.
- "Luka o eshatologiji (apokaliptici) s osvrtom na Lk 21", Bogoslovska smotra 87 (2017.), 351-375.
- "Bibliografija časopisa Vrhbosnensia (1997.-2016.)", Vrhbosnensia 21 (2017.), 5-138. (suautor s: Lejla Hajdarpašić - Irena Pejić - Alma Mešić).
 


Prijevodi knjiga

- Raymond E. BROWN, Uvod u Novi zavjet, Zagreb: KS, 2008.
- James SWETNAM, Osnove novozavjetnoga grčkog jezika. Prvi dio: morfologija. Svezak I.: lekcije, Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2011.
- Raymond E. BROWN i dr., Znanstveni uvod u Bibliju (Prijevod pojedinih dijelova knjige The New Jerome Biblical Commentary), Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet; Zagreb: Glas Koncila, 2012.

 

Uredio:

- 120. obljetnica Bogoslovije: Znanstveni skup povodom obilježavanja 120 obljetnice organiziranog filozofsko-teološkog studija na Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji (Sarajevo, 16. listopada 2010.). Studia Vrhbosnensia 15; Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2011. 
- Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka: zbornik radova povodom 70 godina života i 32 godine profesorskog djelovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu mr. sc. Bože Odobašića. Studia Vrhbosnensia 16; Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet; Zagreb: Glas Koncila, 2012.
- Krunoslav Stjepan Draganović - svećenik, povjesničar i rodoljub: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija o Krunoslavu Stjepanu Draganoviću povodom 110. obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrti održanom na Katoličkog bogoslovnom fakultetu u Sarajevu od 8.-10. 11. 2013. godine (Sarajevo: Katoličko bogoslovni fakultet - HKD Napredak - Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo; Zagreb: Glas Koncila, 2014.).
- Šimo Ivkić - Job naših dana: zbornik radova povodom 100 godina Šime Ivkića s međunarodnog znanstvenog simpozija održanog u Vidovicama, 16. lipnja 2012. godine (Vidovice: Župa sv. Vida Mučenika, 2014.).
- Teološke tribine 2014. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu (Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2014.).
- Zlo nasilja u etničkim sukobima. Poraz moralno-povijesnog imperativa: nikad više! (Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet; Zagreb: Glas Koncila, 2016.).
 

Recenzije

- Marijan VUGDELIJA (ur.), Biblija – knjiga Mediterana par excellence: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 24. do 26. rujna 2007. u Splitu. Split: Književni krug, 2010., 656 str.,Vrhbosnensia 14 (2010.), 413-416.
- J. R. PORTER, Izgubljena Biblija: otkriveni zaboravljeni spisi. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2011., 256 str., Vrhbosnensia 15 (2011.), 215-219.
- Mato ZOVKIĆ, Jakovljeva poslanica u Bibliji i Crkvi. Zagreb: Hrvatsko biblijsko društvo; Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet, 2011., 312 str., Vrhbosnensia 16 (2012.), 225-232.
- Mario CIFRAK - Dario TOKIĆ (ur.), Da istina evenđelja ostane kod vas (Gal 2,5). Zbornik u čast prof. dr. sc. Ivana Dugandžića, ofm, povodom 70. godine života. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2014., 703. str., Vrhbosnensia 19 (2015.), 219-223.
- Anto POPOVIĆ, Grčko-hrvatski rječnik Novoga zavjeta sa statistikom grčkih riječi. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2016., 197 str., Vrhbosnensia 20 (2016.), 447-449.


Detaljnija bibliografija
 

 

online casino slots