Dr. sc. Franjo TOPIĆ

Profesor fundamentalne teologije
Josipa Stadlera 5
71 000 Sarajevo
E-mail: franjo.topic1@gmail.com


Biografija

Rođen je 13. ožujka 1953. u Novom Travniku u BiH. Pohađao je gimnaziju u Subotici i 1977 završio teološki studij na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. Za svećenika je zaređen 1976.
God. 1985. postigao je doktorat na Sveučilištu Gregorijana u Rimu tezom: L’uomo davanti alla rivelazione di Dio nel pensiero di Hans Urs Von Balthasar, koja je potom objavljena na talijanskom jeziku (Herder).
Iste je godine počeo s predavanjima Ekleziologije na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji, preuzimajući potom predavanje Povijesti i nauka religija, Povijsti i neuke islama, Istočnog bogoslovlja, Ekumenizma i Vjerodostojnosti kršćanske objave. Od 1986. do 1994. bio je tajnik i prefekt studija na istoj Teologiji.
Od 1986. god. član je Uredničkog vijeća tjednika Glas koncila iz Zagreba. Član je Vijeća za kulturu i Vijeća za međureligijski dijalog Biskupske konferencije BiH, a već od 1987. god. Međunarodnog odbora “Islam u Europi” pri Vijeću Biskupskih konferencija Europe (CCEE) i Vijeću europskih evangeličkih crkava (KEK).
Napisao je brojne znanstvene i novinske članke, održao mnoga predavanja u domovini i u inozemstvu te sudjelovao na raznim simpozijima i seminarima. Priredio je knjigu Teološke teme (Sarajevo 1991.), bio je supriređivač zbornika o Josipu Stadleru (Sarajevo 1989.) i zbornika Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne (Sarajevo, 1990.).
Govori talijanski, njemački i engleski a poznaje i latinski i francuski jezik.
Od 1990. god. predsjednik je Hrvatskog kulturnog društva “Napredak”, a od 1995. je predsjednik Panevropske unije BiH, od 2009. je član Međunarodnog predsjedništva PEU.
Godine 1995. primio je međunarodnu nagradu “Titus Brandsma” od Međunarodnog društva katoličke štampe iz Ženeve (UCIP), s obrazloženjem: “U svojim spisima i u svojim publikacijama radio je u preteškim uvjetima na ostvarenju humanizma i kršćanskog duha.”
Bio je član Teološko-povijesne komisije za proslavu Velikog Jubileja 2000.


Bibliografija

Autor knjiga

- L’uomo davanti alla rivelazione di Dio nel pansiero di H. U. von Balthasar, Herder Editrice, Roma 1990.
- "La Teologia della storia di H. U. von Balthasar" (licencijatska radnja, rukopis, Roma 1980.).
- Svjedok nade - kronopis 1994.-2001., Sarajevo, 2004.
- Opstanak bosanskohercegovačkih Hrvata, Napredak, Sarajevo-Zagreb 2005.
- Čovjek pred Objavom Boga u misli H.U. von Balthasara, VKT, Sarajevo 2006.
- Prilog teologiji ljudskog napretka, VKT, Sarajevo 2008.
- Napredak je misija: intervjui 1990.-2010. (priredila Vanda Babić) (Sarajevo: HKD Napredak; Zagreb: Napredak Futura, 2013.). 


Su/priređivač knjiga

- Teološke teme (Zbornik, priredio), Sarajevo 1991.
- Kršćanstvo Srednjovjekovne Bosne (Zbornik, supriredio), Sarajevo 1991.
- Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. (Zbornik, supriredio), Sarajevo-Bol 1993.
- Stoljeće Vrhbosne 1887.-1987. (Zbornik, supriredio), Sarajevo 1996.
- U službi Riječi i Božjeg naroda. Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja, priredili Marko Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić, Sarajevo, VKT 2007.


Članci (kronološki)

- “Leopold Bogdan Mandić”, u: Vrelo života, 2/1976, 138-144.
- “Sveti Metod 1100 godina nakon smrti”, u: Vrelo života, 3/1985, 222-223.
- “Međunarodni simpozij o Adrienne von Speyr”, u: Vrelo života 4/1985, 306-308.
- “Sikstinske proslave u Rimu”, u: Crkva u svijetu 1/1996, 91-91.
- “Hans Urs von Balthasar”, u: Mladi teolog 13/1986., 69-73.
- “Papa Ivan Pavao II. i mladi”, u: Bogoslovska smotra 3-4/1986, 275-284.
- “Katehetski institut u Sarajevu ”, za: Katehetski leksikon, Zagreb 1990., 111-134.
- “Prezbiter u poslanju Crkve”, u: Prezbiteri služitelji Božje Riječi, Sarajevo 1987., str. 111-134.
- “‘Žena-majka’ Božjeg naroda (Iv 19,25-27)”, u: Marija u vjeri kršćana, Sarajevo 1987., br. 14.
- “Marija tip i model majčinstva, djevičanstva i svetosti Crkve”, u: isto, br. 16.
- “O studiju teologije”, u: Mladi teolog 14/1988., 4-5.
- “Kulturna tematika na stranicama Vrhbosne”, u: Stoljeće Vrhbosne 1887.-1987., Sarajevo 1996., str. 81-91.
- “Studij fundamentalne teologije”, u: Vrhbosanska katolička bogoslovija, Sarajevo-Bol 1993., str. 169-174.
- “Fundamentalizam i kršćanstvo”, u: AA.VV., Islamski fundamentalizam: Što je to?, Sarajevo 1990., str. 95-100.
- “Some parallels between the Islamic and Christian moral”, u: Homo imago et amicus Dei, miscellanea in honorem Ivan Golub, Romae 1991., str. 485-493.
- “Teologija oslobođenja”, u: Teološke teme, Sarajevo 1991., str. 362-381.
- “Anto Alaupović”, u: Kalendar HKD Napredak 1992., str. 349-350.
- “Der kroatische Kulturverein Napredak im Krieg”, u: A. RAAB (izd.), Opfer, Taeter, Tatenlose. Die Agression gegen Kroatien und Bosnien-Herzegowina und das Versagen des Westens, Vorwort Otto von Habsburg, Gerhard Hess Verlag, Ulm/Kisslegg 1995., str. 143-150.
- “HKD Napredak u prošlosti i sadašnjosti”, u: Crtajte granice, ne precrtajte ljude, prir. M. Zovkić i M. Josipović, Sarajevo-Bol 1995., str 638-645.
- “Ekleziološka koncepcija Ivana Pavla II. u govorima izrečenim u Sarajevu”, u: Papa u Sarajevu, prir. I. Tomašević i T. Vukšić, Sarajevo 1997., str. 173-180.
- “Papinstvo u spisima Čedomila Čekade”, u: Život u službi riječi - Čedomil Čekada, Sarajevo 1997., str. 223-240.
- “Kirchen im ehemaligen Jugoslawien: nur der eigenen Gruppe verpflichtet?”, u: Kirche in Osteuropa: Herschen oder dienen?, Internationaler Kongress Renovabis, Freising, 4.-6. September 1997., str. 115-123.
- “Mržnja i(li) opraštanje”, u: Verbi minister et omnis creati cultor. Zbornik u čast fra Vitomira Slugića, Sarajevo 1998., str. 147-154, članak je objavljen i na engleskom u časopisu: Regional Contact, XII, No. 13, 1998 Journal for the exchange of experience and ideas an regionalism, cross-border, co-operation etc. Copenhagen-Maribor 1998., str. 58-64.
- “Stadler i muslimani”, u: Josip Stadler. Život i djelo. Zbornik radova međunarodnih skupova o dr. Josipu Stadleru, održanih od 21. do 24. rujna 1998. u Sarajevu i 12. studenog 1998. u Zagrebu prigodom 80. obljetnice smrti prvog vrhbosanskog nadbiskupa, priredio P. Jurišić, Sarajevo 1999., str. 373-380.
- “Stadler i politika”, u: isto, str. 285-293.
- “Sarajevo - Symbol und Wirklichkeit christlich-muslimischen Zusammenlebens in Europa”, zbornik radova 12. Leutherheider Forum: Zwischen Konfrontation und Kooperation - Europa und der Islam, Nettethal - Leutherheide,13.-16.- Mai 1999., 69-71.
- “Redovnice i redovnici na pragu trećeg tisućljeća”, u: Vrhbosna 1/2000., 90-94.
- “Odgovornost kršćanina u svijetu. Socijalni angažman vjernika u društvu prema kršćanstvu”, u: Vrhbosnensia (IV), 1/2000, 57-68.
- “Kundera i drugovi”, u: Dijalog 1-2/2000, 149-155.
- “Croatian Presence in the Cultural History of Bosnia and Herzegovina”, Predavanje na Advancement of Slavic Studies, November 17, 2001, Hilton in Crystal City, Virginia, USA, objavljeno u: Vrhbosnensia 2/2003.
- “Crkva i kultura. 100 god. HKD Napretka u kulturi”, u: N. IKIĆ (prir.), Teološke tribine 2002.-2003. godine, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo 2004., str. 133-154.
- “(Ne)nužnost Crkve za spasenje”, Međunarodni simpozij teologa, Đakovo, 4. 4. 2002. (u tisku).
- Ivan Pavao II (In memoriam), Vrhbosnensia 1/2005, 15-18
- HKD Napredak u prošlosti i sadašnjosti, u: Sjećanja i kazivanja. 100 godina Napretka u Zenici (1905-2005), Zenica 2006. 6-11.
- Profil i temeljne odrednice HKD Napredak, u: Zbornik tema Okruglog stola Napredak podružnica Zenica 1905-2005, Zenica 2005, 5-10
- 100 godina Napretka u Tuzli (1905-2005) (u tisku)
- Der christlich-muslimische Dialog in Bosnien-Herzegowina, u: F. LACKNER-W. MANTL (Hg.), Identitaet und offener Horizont, Festschrift fuer Egon Kapellari, Styria Graz 2006, 489-509. 
- Čovjek pred objavom Boga u misli Hansa Ursa von Balthasara, u: I. RAGUŽ (prir.), Za tragovima Božjim. Teološka traganja Karla Rahnera i Hansa Ursa von Balthasara, Đakovo 2007, 255-272
- Antropološko čitanje kršćanstva. Ogled o Rene Girardu, u: U službi Riječi i Božjeg naroda. Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja, priredili Marko Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić, VKT Sarajevo 2007, 651-674
- Kršćansko-muslimanski dijalog u Bosni i Hercegovini, u: U služenju Božjemu narodu. Zbornik radova u čast msgr. dr. Antuna Škvorčevića, prvog požeškog biskupa prigodom 60. obljetnice života, 35. obljetnice svećeništva i 10. obljetnice biskupstva, Požega, 2007., 374-390.
- HKD Napredak u ratnim godinama, Zbornik: Obrana i opsada Sarajeva, Sarajevo 2008, 292-312.
- Predsjednici HKD Napretka 1902-2002 u Zbornik: Stoljeće HKD Napredak, Sarajevo-Zagreb 2008, 91-106.
- Riconciliazione in Bosnia Erzegovina, Atti: Dialogo sociale e Mediterraneo. Prospettive e Strategie di Cooperazione, Edizioni Traguardi Sociali (MCL), Radovi Međunarodnog seminara Rim 2007 (ne piše godina izdanja), 29-45. 
- Sveti Pavao u očima ljevičara, Vrhbosnensia 2 (2008), 415-422
- Integralna vizija Kena Wilbera, Dijalog 3-4 (2009), 171-176.
- "Glavne teme Balthasarove teologije povijesti", Teolgijom svjedočiti i naviještati. Zbornik radova u čast profesoru emeritusu Tomislavu Ivančiću. ur. Željko Tanjić - Tomislav Kovač - Branko Murić (Zagreb: KS, 2010.), 337-356.
- "Francis S. Collins. Odnos religije i sekularizma", Dijalog 3-4 (2010), 123-129.
 

 

Recenzije i prikazi

 

- Put. La via di J. M. Escriva BALAGUER, u: Vrelo života 3/1975, 293-296.
- Kuda ideš svijete moj?, J. ALFARO, Teologija ljudskog napretka, u: Vrelo života 1/1976, 85-89.
- Juraj Raguž. Recenzija: M. JOSIPOVIĆ, Il pensiero filosofico di Giorgio Raguseo, Milano 1985., u: Mladi teolog 13/86, 87-88.
- O kršćanskoj slobodi i oslobođenju. Prikaz istoimenog vatikanskog naputka od 22. III. 1986., u: Vrhbosna 2/87, 10-12.
- Fenomen sekti. Prikaz istoimenog vatikanskog dokumenta iz 1986., u: Vrhbosna 12-13.
- Sikstinska crkva. Prikaz knjige Chiesa sistina, Rim 1989., u: Glas Koncila 29. 10. 1989.
- H. KÜNG - J. van ESS, Christentum und Weltreligionen. Islam, Guetersloh 1987. (Kršćanstvo i svjetske religije. Islam, Livno 1995.), u: Crkva u svijetu 4/1989, 272-274.
- H. DŽUBRAN (Gibran), Isus, Sin čovječji, Zagreb 1987., u: Crkva u svijetu 4/1989, 274-276.
- Najveći čovjek u Bosni. Prikaz: Josip Stadler. Prilozi za poučavanje duhovnog lika prvog vrhbosanskog nadbiskupa, Sarajevo 1989., u: Glas Koncila 10. 5. 1990.
- Istina oslobađa. Zbornik u čast biskupa Pavla Žanića, u: Vrhbosna 2/1992.
- Drugi Europski ekuemnski sabor (Graz 1997), u: Vrhbosnensia 1/1997, 110-123.
- Međunarodni simpozij o inkviziciji, u: Vrhbosnensia 2/1998, 313-317.
- Crkva i kultura u Europi (Strassbourg 1999.), u: Vrhbosnensia 2/1999, 350-351.
- Četvrti Međunarodni kongres Europskog društva za katoličku teologiju (Graz-Maribor 2001.), u: Vrhbosnensia 2/2001, 325-329.
- Novi progonjeni. A. SOCCI, I nuovi perseguitati. Indagine sulla Intorellanza Anticristiana nel Nuovo Secolo del Martirio, Piemme, Casale Monferrato (AL), 3. izd. 2002., u: Vrhbosnensia 1/2003, 208-209.
- Traganje za Bogom. N. DOGAN, U potrazi za Bogom. Kršćanin u postmodernom vremenu, Teologija u Đakovu, Đakovo 2003., u: Vrhbosnensia 1/2004, 233-235.
- Pitanje preživljavanja kršćanstva, F.-X. KAUFMANN, Kako da preživi kršćanstvo?, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2003., u: Vrhbosnensia 1/2004, 235-237.
- Ivan Pavao II, Sjećanje i identitet, u: Vrhbosnensia 1/2006, 177-180
- Međunarodni kongres Europskog društva za katoličku teologiju, Leuven 2007, Vrhbosnensia 2/2007 
- J.Ratzinger,Vjera-Istina-Tolerancija, Vrhbosnensia 2-2007
- Odnos kršćanstva i religija te problematika teologije religija, Vrhbosnensia 2 (2008), 435-437
- Gledanje na rimski primat iz istočne perspektive (F. Dvornik: Vizantija i rimski primat), Vrhbosnensia 1 (2010.), 196-199.


Objavio je na desetke članaka u novinama i časopisima: Katolički tjednik - Sarajevo, Crkva na kamenu - Mostar, Svjetlo riječi - Sarajevo, Glas Koncila - Zagreb.

Nastupao je na više domaćih i međunarodnih simpozija i kolokvija i održao brojna predavanja u zemlji i inozemstvu kao npr. u: Rim, Genova, New York, Chicago, Vancouver, Hamilton, Berlin, Dortmund, Koblenz, Bonn, Nettetal/Krefeld, Hamburg, Essen, Wien, Neumarkt/Klagenfurt, Graz, Sankt Petersburg (Rusija), Zagreb, Dubrovnik, Osijek, Subotica, Travnik, Mostar, Sarajevo itd.

Dio bibliografije prof. Topića u PDF formatu može se naći na: http://hkdnapredak.com/root/index.php?option=com_content&task=view&id=2060&Itemid=148
 

online casino slots