Dr. sc. Mato ZOVKIĆ

Profesor Svetog pisma NZ
Kaptol 7
71 000 Sarajevo
Tel: +387-33-225-498
E-mail: mato.zovkic@bih.net.ba


Biografija

Rođen je 9. svibnja 1937. u Tramošnici Donjoj, općina Gradačac, nadbiskupija vrhbosanska. Istog dana popodne kršten je u župnoj crkvi Gospe od Anđela u Tramošnici. Roditelji Marijan i Manda r. Ivanković, uz njega kao drugog po redu, imali još četiri sina i pet kćeri. Kao svećenički kandidat prvo Vrhbosanske nadbiskupije te jedno razdoblje Đakovačke biskupije, jer se cijela obitelj preselila u Slavoniju, tj. na područje Đakovačke biskupije, te opet Vrhbosanske nadbiskupije, do ispita zrelosti školovao se u sjemeništu u Dubrovniku, u Zagrebu i u Đakovu, gdje je maturirao u lipnju 1957. god. Nakon toga, od sredine rujna 1957. do sredine rujna 1959. god. služio je vojni rok na Prevlaci u Boki Kotorskoj i u Beogradu.
 
Studij teologije započeo je na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu u listopadu 1959. god. Za vrhbosanskog svećenika zaređen je u Đakovu 29. lipnja 1963. Na katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je u lipnju 1965. a licencijat iz teologije postigao koncem listopada 1965. god.
 
Nakon nepune godine dana kapelanske službe u Travniku, nadbiskup dr. Marko Alaupović šalje ga ponovno u Zagreb radi pohađanja predavanja doktorandske godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i pripremanja doktorske disertacije, koju je napisao pod vodstvom dr. Tomislava Šagi-Bunića. Usmeni ispit za doktorat položio je 15. listopada 1968. a disertaciju s naslovom “Obnova struktura Crkve u Duhu Svetom prema Drugom vatikanskom saboru” obranio je 16. listopada 1968. te je 30. lipnja 1969. promaknut u doktora teologije.
 
U međuvremenu bio je privremeno kapelan u Crkvici (Zenica), te tri mjeseca ponovno u Travniku, da bi ga nadbiskup dr. Smiljan Čekada 26. listopada 1968. imenovao župnikom župe Srca Isusova u Sarajevu (katedrala). Od te službe razriješen je 19. rujna 1969. i upućen na studij Svetog pisma u Rim na Papinski biblijski institut, gdje je u lipnju 1972. postigao licencijat iz Svetog pisma.
 
U listopadu 1972. počeo je predavati Novi zavjet i ekleziologiju na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi u Sarajevu i imenovan prefektom studija. Uz to, kao gostujući profesor predavao je ak. god. 1973./74. Sveto pismo na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu. Od listopada 1976. do srpnja 1983. bio je rektor Vrhbosanske katoličke bogoslovije. U rujnu 1980. imenovan je članom delegacije Svete Stolice na jednomjesečnom zasjedanju UNCTAD-a koje se održavalo u Beogradu. Iste jeseni, s dopuštenjem nadbiskupa dr. Marka Jozinovića, uzeo je “subotnju godinu” studijskog odmora. Od listopada 1980. do lipnja 1981. pohađao je odabrana predavanja na Papinskom biblijskom institutu u Rimu. Završivši program dotorandske godine, stekao je naslov “candidatus ad doctoratum in re biblica - kandidat za doktorat iz Svetog pisma”, međutim, dajući prednost objavljivanju egzegetskih radova na hrvatskom jeziku, odustao je 1985. god. od pripremanja doktorske disertacije.
 
Nakon smrti preč. Petra Vidovića (1984.), imenovan je 7. siječnja 1985. kanonikom vrhbosanskim, a 23. siječnja 1987. generalnim vikarom vrhbosanskim. Od službe generalnog vikara bio je razriješen 28. ožujka 1990. te ga je apostolski administrator Vrhbosanske nadbiskupije biskup Ćiril Kos 19. travnja 1990. imenovao svojim delegatom s ovlastima generalnog vikara. Novi nadbiskup msgr. Vinko Puljić imenovao ga je 5. travnja 1991. generalnim vikarom i tu je službu obavljao do 1. srpnja 2008. Savjetnikom Kongregacije za katolički odgoj imenovan je 11. rujna 1993. Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 21. prosinca 1993. svojim počasnim prelatom.
 
Od 1982. do 1986. bio je član komisije biskupa Žanića za ispitivanje međugorskih događanja.
 
U skladu s Pravilnikom Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu o privatnim docentima, nakon što je udovoljio svim normama, veliki kancelar Fakulteta nadbiskup Franjo Kuharić dodijelio mu je 4. ožujka 1986. diplomu “naslovnog docenta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu pri katedri Sv. Pisma Novog zavjeta”. U dva navrata biran je i imenovan za potpredsjednika Instituta za biblijski pastoral pri KBF u Zagrebu. Od 1997. god., kad je na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji pokrenut časopis Vrhbosnensia, jedan je od pet urednika časopisa. Kardinal Vinko Puljić, kao predsjednik BK BiH, imenovao ga 26. lipnja 2006. redovnim profesorom na katedri Svetoga pisma Novoga zavjeta Vrlo često sudjeluje na znanstvenim skupovima koji se bave biblijskim i ekleziloškim temama te ekumenskim i međureligijskim dijalogom. Dekan dr. Zdenko Spajić razriješio ga, zbog godina, 7. svibnja 2009. službe redovnog profesora na Vrhbosanskoj teologiji. Kroz još dvije akademske godine nastavio predavati izborne predmete.
 
Zbog navršene dobi za mirovinu prema crkvenom pravu, 9. svibnja 2012. unirovljen od aktivne svećeničke službe, ali predvođenje mise na engleskom u katedrali nastavio do početka adventa 2014. Kardinal Puljić šalje ga povremeno i kao umirovljenika na međureligijske skupove kao svoga delegata.


Bibliografija

Bibliografija obuhvaća 16 napisanih i 6 prevedenih knjiga, oko 75 znanstvenih članaka iz egzegeze i Svetog Pisma općenito, oko 60 znanstvenih članaka iz ekleziologije i međureligijskog dijaloga, oko 160 pučkih članaka koji se ovdje navode i još oko 80 objavljenih u Katoličkom tjedniku, koji se ovdje ne nabrajaju, te stotinjak recenzija.


Knjige

Egzegetski, ekleziološki, povijesni i (neki) pučki članci

Prijevod teoloških knjiga i članaka

Recenzije knjiga

 

online casino slots