Radni kalendar

Na sjednici Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta 02. lipnja 2014. usvojen je godišnji plan rada za akademsku godinu 2014./2015.

 

Preuzmite radni kalendar 2016./2017.

 

Preuzmite radni kalendar 2017./2018.

 

 

 

 

online casino slots