Mr. sc. Tomo KNEŽEVIĆ

Profesor Liturgike
Josipa Stadlera 5
71 000 Sarajevo
Tel: +387-33-441-917
E-mail: tomo.knezevic@bih.net.ba


Biografija

Tomo Knežević, rođen je 23. listopada 1954. godine od oca Pere i Ivke r. Maros u Zenici, tada župa Zenica-Sv. Josip, a od 2. listopada 1977. godine Čajdraš postaje samostalna Župa Čajdraš: Srca Isusova.
Pučku školu od šk. god. 1961./62. do 1968./69. završio je u Donjem Čajdrašu i u Zenici. Srednju školu – Klasičnu gimnaziju-sjemenište od šk. god. 1969./70. do 1972./73. godine završio je u Zagrebu. Filozofsko-teološki studij od šk. god. 1973./74. do 1979./80. godine završio je u Sarajevu na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji danas Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Tijekom školovanja pauzirao je dva semestra zbog služenja vojske u Celju (Slovenija) od kraja ljetnog semestra 1973./74. do kraja zimskog semestra 1974./75. godine.
Za đakona Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je u sarajevskoj katedrali 02. prosinca 1979. godine, a svećeničko ređenje je imao 04. srpnja 1980. godine u novosagrađenoj župskoj crkvi u Čajdrašu na zamolbu tadašnjeg župnika da ređenje bude u mladoj župi i u novoizgrađenoj župnoj crkvi.
Od 05. rujna 1980. do 27. lipnja 1981. bio je kapelan u župi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu, a od 27. lipnja 1981. do 30. listopada 1981. godine u župi Presvetog Srca Isusova u Prozoru.
Postdiplomski studij liturgike od šk. god. 1981./82. do početka 1984./85. godine završio je u Innsbrucku (Austrija) gdje je postigao gradus magister teologije 30. listopada 1982. i licencijat iz teologije 05. studenog 1985. godine.
Zbog posebnih okolnosti bio je dva puta nakratko i privremeni upravitelj rodne župe Čajdraš (1986. i 1995. godine). Od 1. prosinca 1985. do 1. listopada 1987. godine bio je notar u kancelariji Nadbiskupije, osobni tajnik vrhbosanskog nadbiskupa mons. dr. Marka Jozinovića i urednik službenog glasila Vrhbosna. Od 1. prosinca 1985. bio je notar u Crkvenom sudu Vrhbosanske nadbiskupije. Od 1. veljače 1986. godine predavač je liturgike, liturgijskog pastorala i njemačkog jezika na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji te ispitivač pastoralne liturgijskog pastorala na jurisdikcijskim ispitima. Član je mnogih vijeća: Vijeća Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral u Zadru, Uredničkog odbora liturgijsko-pastoralnog listića Živo vrelo, Vijeća BKJ za liturgiju (1989.), Vijeća BKJ za Međunarodne euharistijske kongrese (1990.), Karitativnog vijeća Vrhbosanske nadbiskupije (1992.), Katehetskog vijeća BK BiH (1997.-2002.), član i tajnik Liturgijskog vijeća BK BiH (1998.), Vijeća za međureligijski dijalog BK BiH (2004.-2009.). Od školske godine 1990./91. profesor je liturgike i liturgijskog pastorala na Teološkom institutu u Mostaru. Od 2. lipnja 1991. godine redoviti je ispovjednik u sjemenišnoj crkvi sv. Ćirila i Metoda. Od 1996. godine dijecezanski je ravnatelj Papinskih misijskih djela Vrhbosanske nadbiskupije, a od 1997. godine predsjednik Misijskog vijeća Vrhbosanske nadbiskupije. Od 12. veljače 1999. godine ceremonijar je u sarajevskoj prvostolnici, te zadužen za liturgijski odgoj bogoslova u Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji. Od 26. rujna 1999. godine ravnatelj je dušobrižničke skrbi katoličkih vjernika pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi u BiH, a od 16. listopada 2000. godine voditelj je i koordinator Dušobrižništva vojske i policije Vrhbosanske nadbiskupije. Od 10. listopada 2000. godine kapelan je magistral je Suverenog malteškog vojnog reda. Od 10. ožujka 2001. do 10. ožujka 2011. godine s dva petogodišnja mandata imenovan je nacionalnim ravnatelj Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine. Od 1. listopada 2001. zamjenik je glavnog urednika misijskog informativnog lista Radosna vijest. Od 8. listopada 2001. godine član je Povjerenstva za civilnu službu Federacije BiH. Od 18. studenog 2002. član Povjerenstva BK BiH za pripravu Katoličkog dana te član središnjeg Odbora u Beču za liturgijsku pripremu Katoličkog dana 22. svibnja 2004. godine u Mariazellu u Austriji; od 29. studenog 2002. član je Povjerenstva Vrhbosanske nadbiskupije za pripravu Katoličkog dana; od 1. ožujka 2005. član je Povjerenstva za pripravu slavlja Srednjoeuropskog Katoličkog dana na Kupresu 21. svibnja 2005. Od 28. listopada 2005. godine ravnatelj je Ureda katoličkog dušobrižništva Federalnog ministarstva obrane, a od 1. siječnja 2006. godine ravnatelj je Ureda katoličkog dušobrižništva Ministarstva obrane BiH. Od 28. travnja 2009. godine asistent je pri katedri liturgike na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. Dva puta je bio član Odbora za pripremu dolaska Pape Ivana Pavla II. u Bosnu i Hercegovinu zadužen za Povjerenstvo za liturgiju te je oba puta pripremio i vodio cjelokupnu liturgiju Papina dolaska: Sarajevo: 12.-13. travnja 1997. i Banja Luka: 22. lipnja 2003. godine. Dana 14. veljače 2011. kapelan Njegove Svetosti s naslovom monsinjora. Voditeljem Liturgijsko-glazbenog povjerenstva proglašenja blaženim a Drinskih mučenica imenovan je 1. travnja 2011. godine.

Do kraja kolovoza 2011. godine prema djelomičnom prikazu uradio je sljedeće: 44 znanstvena rada, 322 druga rada i održao 33 razna predavanja. Od 1986. redovito priprema razne imendanske kalendare za razne izdavače te od 2008. Direktorij za euharistijska slavlja i liturgiju časova Vrhbosanske nadbiskupije, Banjolučke biskupije i Kotorske biskupije.

 

Bibliografija

a) Znanstveni radovi i pripremanje raznih liturgijskih tekstova:

 

- Magistarska radnja: Die eucharistische Konzelebration. Innsbruck 1982. (rukopis);
- Licencijatska radnja: Die eucharistische Konzelebration. Eine liturgie-geschichtliche Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung des Vaticanum II. Innsbruck 1985. (rukopis);
- Prijevod i prerada knjige za hrvatsko govorno područje: A.Adam, Das Kirchenjahr mitfeiern. Seine Geschichte und seine Bedeutung nach der Liturgieerneuerung. Freiburg i.Br. 31983. (u rukopisu);
- Slaviti crkvenu godinu. Povijest i značenje nakon liturgijske obnove. Sarajevo 2003. (Prijevod i prerada izdana u nizu Priručnici Vrhbosanske katoličke teologije);
- Prijevod i prerada dijela knjige: A.Adam, Erster Teil. Allgemeine Liturgik. U: Grundriß Liturgie. Freiburg i.Br. 1985., 11-100. Na hrvatskom objavljeno: A.Adam, Uvod u katoličku liturgiju. Zadar 1993., 11-110.
- Priređivanje Imendanskog i Uredskog liturgijskog kalendara za Hrvat¬ski institut za liturgijski pastoral u Zadru počevši od 1989. godine;
- Kada slaviti Blagovijest? U: Služba Božja 2 (1990.) 180-181.;
- Za Vrhbosansku metropoliju priređen: Red uvođenja novog župnika u posjed župe. U: Vrhbosna 2 (1990.) 11-13;
- Liturgija između mistike i politike. U: Vrhbosna 1 (1991.) 28-29.;
- Crkvena glazba u pokoncilskim dokumentima i u liturgijskim knjigama. U: Sveta Cecilija 4 (1991.) 75-81.;
- Vlastiti kalendar Vrhbosanske nadbiskupije;
- Liturgika i liturgijski pastoral. U: Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. (Studia Vrhbosnensia 5), Sarajevo-Bol 1993., 195-210.;
- Kada slaviti Uskrs? U: Krijesnica 8 (1996.) 16-18.;
- Priprava na sakrament ženidbe. U: Vrhbosna 4 (1996.) 237-239.;
- Pastirski pohod biskupa. U: Vrhbosna 2 (1997.) 123-124;
- Liturgijski tekstovi. U: Vodič za liturgijska slavlja sa Svetim Ocem Ivanom Pavlom II. Sarajevo, 12.-13. travnja 1997.;
- Liturgijska odjeća u životu Crkve. U: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 4 (1998.) 244-249.;
- Povijest župe Čajdraš. U: Hrvatska misao 7-8 (1998.) 124-136.;
- Liturgijski pribor. U: Služba Božja 3 (1998.) 295-306.;
- Liturgija i pučka pobožnost. U: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 11 (1999.) 706-710.;
- Liturgijski tekstovi. U: Euharistijski kongres Vrhbosanske nadbiskupije. Ja sam s vama (Mt 28,20). Zenica, stadion Bilino polje 2. rujna 2000. god. U 11 sati. Sarajevo 2000.;
- Obrednik redovničkog zavjetovanja sestara Služavki Malog Isusa (2000.);
- Ostaje li današnja liturgija bez zborova? U: Vrhbosna 2 (2000.) 212-217; Krijesnica 19 (2000.) 63-70; Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 11 (2000) 30-34.;
- Stadler, vrhbosanski nadbiskup: imenovanje i intronizacija. U: Josip Stadler život i djelo (Studia Vrhbosnensia 11), Sarajevo 1999., 93-107.;
- Katoličko dušobrižništvo vojske i policije jučer i danas. U: Vrhbbosnensia 1 (2001.) 109-138.;
- Međunarodni vojni apostolat. U: Vrhbosna 2 (2002.) 181-187;
- Priestersein im Krieg. U: Korrespondenzblatt des Canisianums 1 (2002/2003) 15-16;
- Euharistijsko slavlje za Katolički dan Bosne i Hercegovine. U: Krist nada Europe. Katolički dan Bosne i Hercegovine. Kupres, 19. srpnja 2003.;
- Liturgijski tekstovi. U: Blaženi čista srca. Liturgijski vodič za euharistijsko slavlje sa Svetim Ocem Ivanom Pavlom II. prigodom proglašenja blaženim Ivana Merza. Banja Luka – Petrićevac, 22. lipnja 2003.;
- Tekstovi za Bosnu i Hercegovinu. U: Wallfahrt der Völker. Mariazell, 22.5.2004.;
- Privremeni Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju dušobrižništva rimokatoličkih vjernika pripadnika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine na području Vrhbosanske nadbiskupije. Ovaj privremeni Pravilnik potpisali su 24. studenog 2004. godine vrhbosanski nadbiskup Vinko kardinal Puljić i federalni ministar obrane gosp. Miroslav Nikolić;
- Kongregacija za evangelizaciju naroda. U: Vrhbosna 3 (2004.) 304-306; Radosna vijest 11 (2004.) 4-5, 12 (2004.) 6-7;
- Sakrament otkupljenja. U: Vrhbosana 4 (2004.) 437-443;
- Sporazum o funkcioniranju dušobrižništva rimokatoličkih vjernika pripadnika Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije BiH na području Vrhbosanske nadbiskupije. U: Vrhbosna 4 (2004.) 371-373;
- Upoznajmo Djelo svetog djetinjstva. U: Vrhbosna 4 (2004.) 450-455;
- Liturgijski tekstovi. U: Krist – nada Europe. Složni budite, mir njegujte (2. Kor 13,11). Sarajevo, 2005;
- Slika vojnoga dušobrižništva u Bosni i Hercegovini. U: Izazovi vojnoga dušobrižništva u Europi. Zagreb 2007., 81-91;
- Misijsko poslanje Crkve s posebnim osvrtom na župnu zajednicu. U: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 11-12 (2007.) 884-894;
- Misijsko poslanje Crkve s posebnim osvrtom na župnu zajednicu. U: Vrhbosnensia 2 (2007.) 267-305;
- Mjesto crkvenog zbora u liturgijskom slavlju okupljene zajednice. U: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 5 (2008.) 441-445;
- Stalno pripremanje Direktorija za Vrhbosansku nadbiskupiju i Banjolučku biskupiju počevši od 2008. godine;
- Crkveni zbor dio je okupljene liturgijske zajednice. U: Magnificat 5 (2009.) 6-10;
- Katolička crkva i dušobrižništvo vojnika, redarstvenika i zatvorenika jučer i danas. U: Zbornik radova s okruglog stola „Imamska služba u vojsci“ (Sarajevo, 28. april 2009.
godine). Sarajevo, 1430./2009., 126-172.

- Ima li u propovijedi mjesta za aktualna životna pitanja? U: Vrhbosna 4 (2009.) 405-410

 

b) Drugi radovi i prilozi

c) Djelomični pregled raznih predavanja

d) Pripremanje tematskih DVD-a

- DVD pod naslovom „Posvećena crkva u Misiji Lusu“. Sarajevo, Advent 2009.
- DVD pod naslovom „Znak križa znak života“. Sarajevo, listopad 2010.

 

online casino slots