04.05.2017.

Tiskana knjiga: "Vrijeme lomova", doc. dr. Milenka Krešića u izdanju KBF-a i GK

Krajem travnja 2017. godine, u izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu i Glasa Koncila iz Zagreba, izašla je knjiga Vrijeme lomova: katolici jugoistočne Hercegovine od 10. do početka 17. stoljeća profesora crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu doc. dr. Milenka Krešića. Knjiga je izašla u nizu Radovi istoimenog fakulteta. Recenzije su napisali prof. dr. Nenad Moačanin i prof. dr. Mladen Ančić.
Kao što sam naslov kaže knjiga obrađuje vjerske prilike na humsko-trebinjskom području (jugoistočna Hercegovina), od prvih spomena organiziranog crkvenog života (biskupija) na ovom području (početak 10. stoljeća) do ponovnog oživljavanja crkvenog života početkom 17. stoljeća. Spomenuto vrijeme obilježeno „velikim lomovima“ ponajprije lomom zajedničke kršćanske ekumene kojemu se kasnije pridružio i „islam osmanskih osvajača koji, […], od veće razlomljenog čini još veću lomljavinu“ (str. 9)
Knjiga je podijeljena u 6 poglavlja i u njoj su obrađene sljedeće teme: 1. Vjerske prilike u jugoistočnoj Hercegovini u Srednjem vijeku; 2. Osmansko osvajanje jugoistočne Hercegovine; 3. Prvo stoljeće života pod „islamskim polumjesecom“ – od osmanskog zauzeća do Žitvanskog mira 1606. godine; 4. Katolici jugoistočne Hercegovine od pada pod osmansku vlast do početka 17. stoljeća; 5. Odnosi osmanskih vlasti prema katolicima i prelasci katolika na islam i 6. Srpska pravoslavna Crkva i katolici jugoistočne Hercegovine.

 
online casino slots