14.06.2017.

Održan diplomski ispit 14. lipnja 2017. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, u srijedu 14. lipnja 2017., diplomski ispit položio je Fabijan Štedul (rođen 28. prosinca 1991. u Zagrebu, Republika Hrvatska) i time završio integrirani filozofsko-teološki studij u trajanju od pet godina i stekao pravo na akademsku titulu i stručno zvanje magistar teologije.

Nakon odslušanih i položenih svih predmeta, u pet godina studija, svoj studij je uspješno priveo kraju obranom diplomskog rada pod naslovom "Filozofsko-teološki prikaz Joakima iz Fiore s posebni osvrtom na Hegelovu filozofiju povijesti", i položenim tezarijem.
 
Povjerenstvo za diplomski ispit bilo je u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Niko Ikić, predsjednik, izv. prof. dr. sc. Tomo Vukšić, i doc. dr. sc. Dubravko Turalija, članovi povjerenstva.
 
Diplomiranom studentu želimo svako dobro u daljnjem životu i radu.
 
online casino slots