18.07.2017.

Novi broj časopisa Vrhbosnensia (2017-1)

Početkom srpnja 2017., iz tiska je izašao novi broj Vrhbosnensia, znanstvenog časopisa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu. Radi se o prvom broju za godinu 2017.
Povodom dvadeset godina izlaženja časopisa Vrhbosnensia, pripremljen je povijesno-biografski prikaz te detaljna bibliografija navedenog časopisa. Ovaj rad zajednički je trud djelatnika Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Irene Pejić, knjižničarke u Knjižnici katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, i Darka Tomaševića, glavnog i odgovornog urednika časopisa od 2009.-2016. godine, te bibliotekarske struke Lejle Hajdarpašić s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Alme Mešić.
Josip Knežević u članku Jeronim između pelagijanizma i origenizma Evagrija Pontskog prvenstveno prikazuje Jeronimov pogled na korijene pelagijanizma te način na koji se borio protiv ovog krivovjerja želeći ga prikazati kao „izdanak origenizma“. U ovome broju objavljeni su radovi proizašli iz prošlogodišnjega simpozija KBF-a, održanog tijekom studenoga 2017., a  na kojem se obrađivala tema odnosa milosrđa i pravednosti. Doprinos Antuna Tamaruta Čovjek i svijet po mjeri Božjega milosrđa teološki obrađuje navedenu problematiku. Zdenko Spajić u svom članku Milosrđe i solidarnost: od milostinje do institucionalizirane pravednosti obrađuje pitanje milosrđa i solidarnosti iz perspektive društvenoga nauka Crkve te razmatra pitanje mogućnosti institucionaliziranja socijalnih kreposti u suvremenom društvu. Šimo Maršić u članku Pastoral prihvaćanja i milosrđa u aktualnim bračno-obiteljskim izazovima, u kontekstu Izvanredne jubilejske godine milosrđa i u svjetlu crkvenih dokumenata, a posebno poslijesinodalne pobudnice pape Franje o obitelji „Radost ljubavi“, analizira i prikazuje teološko-pastoralna načela milosrđa i utjelovljenja u pastoralu milosrđa i prihvaćanja osoba s poteškoćama u braku.
Klara Ćavar u članku Nedostatak vjere i ženidbena privola bavi se problematikom vezanom uz odnos osobne vjere i valjanog slavljenja sakramenta ženidbe. Bernarda Horvat u Teološko-pravna težišta poruka Ivana Pavla II. za Dan posvećenog života analizira poruke članovima posvećenoga života kao izraz brige, poticanja i promicanja njihova staleža koji neosporno pripada životu i svetosti Crkve.
Mato Zovkić donosi prikaz Američki bibličar Joseph A. Fitzmyer, D. I. (1920.-2016.) koji je posvećen osobi i djelu navedenog bibličara. Niko Ikić u doprinosu Prijevod i komentar dokumenta iz Chietija donosi prijevod dokumenta Sinodalnost i primat u prvom tisućljeću. Na putu zajedničkog razumijevanja u službi jedinstva Crkve uz osobni komentar.
Uz ove radove, časopis Vrhbosnensia donosi i recenzije četiri knjige
 
online casino slots