Mr. sc. Ivica MRŠO

Profesor filozofije
Josipa Stadlera 5
71 000 Sarajevo
Tel: +387-33-447-262
E-mail: imrso@kbf.unsa.ba


Biografija

Ivica Mršo, rođen je 12. 10.1969. na Kupresu, župa Otinovci-Kupres, gdje je završio osmogodišnju osnovnu školu. Od 1984. do 1988. god. pohađa Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju za spremanje svećenika u Zadru a potom upisuje teološki studij u Sarajevu. Teološki studij završava 1995. god., kada je i diplomirao te tako stekao akademski stupanj bakaleureata iz teologije. Nakon ređenja za svećenika (1995.) i pastoralnih službi odlazi na postdiplomski studij filozofije u SAD na Katoličko sveučiliište (Catholic University) u Washington D.C. gdje 2001. stječe akademski stupanj magistra filozofije (M. A.) s tezom Kultura i religija u spisima Josepha Piepera (Culture and religion in the writings of Joseph Pieper). Iste godine vraća se u Sarajevo na Vrhbosansku katoličku teologiju te predaje povijest antičke filozofije i povijest srednjovjekovne filozofije, kao i engleski (teološki) jezik. Na Filozofskom fakultetu Družbe isusove (FFDI) u Zagrebu, Hrvatska, radi na izradi doktorske disertacije pod vodstvom prof. dr. Nikole Stankovića. Do sada je objavio nekoliko radova u časopisima (Vrhbosnensia, Hrvatska misao, Crkva na kamenu) te sudjelovao na nekoliko međunarodnih i domaćih filozofsko-teoloških simpozija. Urednik je službenog glasila bosansko-hercegovačkih biskupija Vrhbosna.


Iz bibliografije

- “Teologija i filozofija u djelima Josefa Piepera”, Vrhbosnensia 6 (2002.), 353-364.
- “Knjiga na knjigu”, prikaz knjige: J. KRIŠTO, Knjiga na knjigu I. Lovrenovića o (bosanskim) Hrvatima, Zagreb 2003., Vrhbosnensia 7 (2003.), 214-217.
- "Što svećenika čini svećenikom - Differentia specifica", Vrhbosnensia 13 (2009.), 273-278
 

 

online casino slots