Dr. sc. Drago ŽUPARIĆ

Profesor Duhovnog bogoslovlja i Latinskog jezika
Josipa Stadlera 5
71 000 Sarajevo
Tel: +387-33-533-711
E-mail: carus@bih.net.ba


Biografija

Rođen je 2. lipnja 1964. u Vidovicama kod Orašja, gdje završava osnovnu školu, a klasičnu gimnaziju i malo sjemenište u Dubrovniku. Teologiju je studirao i završio na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu 1990. god. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je u Sarajevu 29. lipnja 1990. Postdiplomski teološki studij započinje 1993. na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, gdje je 1995. postigao licencijat iz Duhovnog bogoslovlja. Naslov njegove radnje za licencijat jest: Il discernimento spirituale nella vita quotidiana, aspetti psicologico-spirituali. Godine 1998. upisuje se kao redoviti student Latinskoga jezika i rimske književnosti te Grčkog jezika i književnosti na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskoga fakulteta u Zadru, Sveučilišta u Splitu, gdje je diplomirao 31. siječnja 2003.
Kao svećenik najprije je bio godinu dana kapelan u Banjoj Luci, zatim 1991. imenovan odgojiteljem u Dubrovačkom sjemeništu, koje je, zbog srpske agresije bilo izmješteno u Pazin, gdje je također djelovao kao odgojitelj dvije školske godine. Vrativši se sa studija iz Rima 1995., tri godine obavlja službu pomoćnika generalnog tajnika Biskupske konferencije BiH, predaje Povijest religija u Katoličkom školskom centru „Sv. Josip“ u Sarajevu“ i Duhovno bogoslovlje na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji te obavlja niz drugih svećeničkih dužnosti. Vicerektorom u Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji imenovan je 27. srpnja 2002. U vremenu od 2004-2008. god. predavao je Latinski jezik i Grčki jezik u Katoličkom školskom centru „Petar Barbarić“ u Travniku. Trenutno je profesor na KBF-u u Sarajevu i to: Duhovnog bogoslovlja i Latinskog jezika. U KŠC „Sv. Josip“ predaje Grčki jezik. Na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu djeluje od 2003. god., a trenutno je asistent za nastavni predmet Latinski jezik i rimska književnost. Na Katedri za dogmatsku teologiju, Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, doktorirao je 3. srpnja 2009. s temom „Teološka poruka u dijalozima Knjige o Tobije“.


Bibliografija

- "Il discernimento spirituale nella vita quotidiana, aspetti psicologico-spirituali," Roma 1995. (Duhovno raspoznavanje u svagdanjem životu, psihološko-duhovni aspekti, Roma 1995. Disertazione per Licenza in Teologia spirituale);
- “Duhovno raspoznavanje u svagdanjem životu”, Vrhbosnensia 2/1997., 217-231;
- “Služba i duhovnost svećnika u pisanim radovima Čedomila Čekade”, u: Život u službi riječi - Čedomil Čekada, Zbornik radova simpozija o Čedomilu Čekadi održanog 14. i 15. ožujka 1997., Studia Vrhbosnensia 9, Sarajevo 1997., str. 297-309;
- Dijalozi u knjizi o Tobiji, Zadar 2003. (diplomski rad dodiplomskog studija iz Klasične filologije s Filozofskog Fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu;
- “Dijalozi u Knjizi o Tobiji”, Vrhbosnensia 2/2003., 225-274.
- „Knjižnica Vrhbosanske katoličke teologije“, Vrhbosnensia 2/2005., 343-354.
- Teološka poruka u dijalozima Knjige o Tobiji, Sarajevo, Katolički bogoslovni fakultet, 2009.
- "Religiozno-etički elementi u Eshilovoj tragediji Persai (Perzijanci)", Vrhbosnensia 1/2011., 143-159.
- "Pogled na obitelj u knjizi o Tobiji", Vrhbosnensia 1/2009., 7-27.
- "Odgoj i Biblija - prema ljudskoj i vjerničkoj zrelosti", Vrhbosnensia 1/2010., 105-125.
„Uloga roba u Plautovim komedijama Miles gloriosus i Aulularia“, Novi izraz: časopis za književnu i umjetničku kritiku, 53-54 (2011.), (Sarajevo: P.E.N. Centar Bosne i Hercegovine), 154-169.
- "Moralni naglasci u Knjizi o Tobiji", Bogoslovska smotra 82 (2012.), 711-729.
 

 Recenzije knjiga

- Iz naroda za narod. Zbornik radova svećenika studenata Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima u Rimu u svećeničkog godini, Rim, Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima, 2010., 301. str., Vrhobosnensia 14 (2010.), 201-203.
- Darko TOMAŠEVIĆ, Sveta Zemlja. Povijesno-duhovni vodič, Zagreb, Glas Koncila - Sarajevo, KBF, 2010., 391. str., Vrhbosnensia 15 (2011.), 224-225.

online casino slots