II Godina

Napomene:

- U svakoj godini potrebno je upisati 60 bodova/koeficijenata prema ECTS-u, po mogućnosti 30 bodova u svakom semestru.

- U svakom semestru student je dužan upisati najmanje jedan (1) izborni kolegij, a ako je potrebno da skupi godišnje 60 ECTS bodova upisuje dodatne izborne kolegije. Svaki izborni kolegij nosi 2 ECTS boda.
 

Zimski semestar

Profesor

Predmet

P

V

S

ECTS

Mr. sc. Ivica Mršo Teodiceja

3

0 0 4
Dr. sc. Pavle Mijović Povijest filozofije: moderno doba

2

0 0 3
Doc. dr. sc. Anto Ćosić Etika

2

0 0 3
Mr. sc. Božo Odobašić Posebni uvod u Sveto Pismo SZ I

2

0 0 2
Mr. sc. Juro Babić Povijest Crkve kod Hrvata: stari i srednji vijek

3

0 0 4
Mr. sc. Željko Marić Povijest liturgije

2

0 0 2
Doc. dr. sc. Darko Tomašević NZ: Sinoptici i Djela apostolska – uvod i Egzegeza

3

0 0 3
Marko Stanušić, prof. Osnove gregorijanskog pjevanja II 1 0 0 1
Doc. dr. sc. Drago Župarić Latinski jezik I

1

0 0 0

 

Izborni predmet

1

0 0 2

 

Izborni predmet

1

0 0 2

 

Izborni predmet

1

0 0 2


Ljetni semestar

Profesor

Predmet

P

V

S

ECTS

Dr. sc. Pavle Mijović Filozofska antropologija

4

0 0  5
Mr. sc. Igor Žontar Povijest filozofije: suvremeno doba

3

0 0  5
Mr. sc. Božo Odobašić Posebni uvod u Sveto Pismo SZ, II

2

0 0  2
Mr. sc. Juro Babić Povijest Crkve u Hrvata: nova i moderna

3

0 0  4
Mr. sc. Željko Marić Teologija liturgije

1

0 0  1
Doc. dr. sc. Darko Tomašević Ivanovski spisi: uvod i egzegeza

3

0 0  3
Mr. sc. Vikica Vujica Teološka epistemologija

2

0 0  2
Doc. dr. sc. Drago Župarić Latinski jezik II

1

0 0  0

 

Izborni predmet

1

0 0  2

 

Izborni predmet

1

0 0  2

 

Izborni predmet

1

0 0  2

*Upisuju svi studenti

 

online casino slots