III Godina

Napomene:

- U svakoj godini potrebno je upisati 60 bodova/koeficijenata prema ECTS-u, po mogućnosti 30 bodova u svakom semestru.

- U svakom semestru student je dužan upisati najmanje jedan (1) izborni kolegij, a ako je potrebno da skupi godišnje 60 ECTS bodova upisuje dodatne izborne kolegije. Svaki izborni kolegij nosi 2 ECTS boda.


Zimski semestar

Profesor

Predmet

P

V

S

ECTS

Mr. sc. Božo Odobašić Egzegeza SZ.: Petoknjižje i povijesne knjige

2

0 0 2
Mr. sc. Vikica Vujica Znanost o religijama

2

0 0 2
Prof. dr. sc. Franjo Topić Fundamentalka: Kršćanska objava

4

0 0 5
Prof. dr. sc. Tomo Vukšić Patrologija I

2

0 0 3
Doc. dr. sc. Mario Bernadić Dogmatika: Otajstvo Trojedinoga Boga

4

0 0 6
Mr. sc. Tomo Knežević Liturgijska godina

2

0 0 2
Dr. sc. Ivan Sesar Kanonsko pravo: Uvod i Opće odredbe

3

0 0 4
Prof. dr. sc. Pavo Jurišić Pedagogija

1

0 0 2

 

Izborni predmet

1

0 0 2

 

Izborni predmet

1

0 0 2

 

Izborni predmet

1

0 0 2


Ljetni semestar

Profesor

Predmet

P

V

S

ECTS

Mr. sc. Božo Odobašić Egzegeza SZ: Proroci

2

0 0  2
Mr. sc. Božo Odobašić Egzegeza SZ: Mudrosna literatura

2

0 0  2
Doc. dr. sc. Mario Bernadić Dogmatika: Bog stvoritelj

3

0 0  4
Prof. dr. sc. Niko Ikić Dogmatika: Pneumatologija

1

0 0  1
Prof. dr. sc. Franjo Topić Ekleziologija

4

0 0  4
Prof. dr. sc. Tomo Vukšić Patrologija II

2

0 0  3
Prof. dr. sc. Ante Pavlović Fundamentalna katehetika

2

0 0  2
Dr. sc. Bernarda Horvat Kanonsko pravo: Božji narod

3

0 0  3
Prof. dr. sc. Pavo Jurišić Didaktika i metodika religijskog odgoja i kateheze 1 0 0  2
Mr. sc. Tomo Knežvić Štovanje svetih i časoslov

1

0 0  1

 

Izborni predmet

1

0 0  2

 

Izborni predmet

1

0 0  2

 

Izborni predmet

1

0 0  2

 

online casino slots