Dr. Mario BERNADIĆ

Profesor dogmatske teologije
Herceg Stjepana 6
71000 Sarajevo
Tel: +387-33-217-051
E-mail: mario.bernadic@kbf.unsa.ba

 

Biografija:

Mario Bernadić rođen je 29. siječnja, 1975. god. u Sarajevu (župa „Presvetog Trojstva“), gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Kao svećenički kandidat Vrhbosanske nadbiskupije završava filozofsko-teološki studij 2001. god. u Sarajevu. Iste godine na Petrovo u Sarajevskoj katedrali je zaređen za svećenika. Poslije toga obnaša dužnost župnog vikara u Žepču, Novom Travniku i Sarajevu. 2004. god. odlukom Vrhbosanskog nadbiskupa Vinka kard. Puljić upućuje se na post-diplomski studij katoličke teologije u Innsbruck (Austrija). U okviru instituta za sistematsku teologiju pri Leopold – Franzens Univerzitetu, specijalizira se u području dogmatske teologije pod vodstvom Dr. Jozefa Niewiadomskog. Svoju doktorsku tezu pod nazivom „Wandlung im Gericht: Transformation des Gerichtsgedankens in der deutschsprachigen nachkonziliaren katholischen Eschotologie“ brani sa uspjehom 28. travnja, 2009. god. S početkom akademske godine 2009/2010, imenovan je višim asistentom i predavačem pri katedri dogmatske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu te na Katehetskom institutu u Mostaru. Pored navedenoga, obnaša dužnost nadstojnika fakultetske knjižnice i pastoralnog suradnika na župi „Sv. Josipa“ – Marijindvor.

Bibliografija:

- Članci u Katoličkom tjedniku od 2008.-2012.
- "Dramatska teologija: Od Karla Bartha do Raymunda Schwagera", Vrhbosnensia 14 (2010.), 143-157.
- "Sud nad gradom nekoć i danas: mezopotamska književnost, biblijski navještaj i moderna filmska apokaliptika", Vrhbosnensia 15 (2011.), 337-360.
- "Ekleziološki i teološki aspekti pisma o uspostavi Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije 'Ubicumque et semper'", Vrhbosnensia 16 (2012.), 113-124.
- Mario BERNADIĆ - Irena PEJIĆ, "Knjižnica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu", Bosniaca 18 (2013.), 43-49.
- "Odjeci jubileja: poticaj za novu evangelizaciju", Bilten Sinode - Službeno glasilo I. biskupijske sinode Vrhbosanske nadbiskupije 1 (2013.), 18-24.
- "Korelacija krize obitelji i krize vjere te pokušaj njihovog nadvladavanja",  Bilten Sinode - Službeno glasilo I. biskupijske sinode Vrhbosanske nadbiskupije 2 (2014.), 25-34.

 

online casino slots