Dr. Mato ZOVKIĆ - Znanstveni i stručni članci

1967.
-        “Crkva u teologiji celebracije”, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije (VjĐiSB) 1967, 50-52.
-        “Predsjedanje i stil celebracije”, u: VjĐiSB 1967, 73-75.
-        “Liturgijska obnova u Holandiji”, u: VjĐiSB 1967, 116-118.
-        “Obnova teološkog studija i svećeničkog odgoja u Holandiji”, u: VjĐiSB 1967, 145-146.
 
1968.
-        “Teološki domet i granice prijevoda Dogmatske konstitucije o Crkvi”, u: Crkva u svijetu (CUS) 1968, 3, 62-73.
-        “Deklaracija o kršćanskom odgoju u svjetlu ostalih koncilskih dokumenata”, u: Dokumenti 11, KS, Zagreb 1968., 21-35 (džepni format).
 
1969.
-        “Ostvariti crkvenu zajednicu”, u: Crkva u Sarajevu 1969, 1, 2-3 i Svesci 13 (1969), 13-14.
 
1970.
-        “Plodna nesigurnost u Crkvi”, u: Svesci 17-18 (1969), 23-29.
-        “Poslanje Crkve i mijenjanje svijeta”, u: CUS 1970, 230-237.
 
1971.
-        “Reforma, prilagođenje ili obnova Crkve”, u: CUS 1971, 232-242.
-        “Laici u koncilskoj Crkvi (intervju)”, u: Veritas X (1971), 180-181.
-        “Laici u Crkvi među Hrvatima (intervju)”, u: Veritas X (1971), 208-209.
 
1972.
-        “Duh Božji u graditeljima humanijeg svijeta”, u: CUS 1972, 135-140.
-        “Isusova nastupna propovijed u Kafarnaumu (Mt 4,17)”, u: Bogoslovska smotra (BS) 1972, 177-191.
-        “Okupljanje Crkve pod križem  prema Mateju 27,45-56”, u: Jukić 2 (1972), 34-42.
 
1974.
-        “Koncilska nauka o vjerskoj slobodi”, u: Jukić 4 (1974), 6-18.
-        “Kršćani kao obraćeni Gospodinu (Dj 9,32-35; 11,19-21)”, u: BS 1974, 507-523.
-        “Biblijska propovijed”, u: CUS 1974, 367-371.
-        “Susretanje s Bogom čitanjem Svetog pisma”, u: VjĐiSB 1974, 95-96; 101-102.
 
1975.
-        “Obraćenje i obnova Crkve kao uvjet i pratnja evangelizaciji”, u: BS 1975, 221-233.
-        “Zagonetna svetost Crkve”, u: Vrelo života (VŽ) 1975, 15-19.
-        “Biblijsko razmatranje o božićnom otajstvu (Lk 2,1-20)”, u: VŽ 1975, 245-257.
-        “Svećenikov odnos prema sjemeništarcima i bogoslovima”, u: Vrhbosna 1975, 1, 26-28.
-        “Kristov uskrsni nalog prema Mateju (28,16-20)”, u: Radosna vijest (RV) 1975, 1, 3-4.
-        “Propovijedajte evanđelje svakom stvorenju (Mk 16,15)”, u: RV 1975, 2, 3-4.
-        “Propovijedati obraćenje i oproštenje grijeha (Lk 24,47)”, u: RV 1975, 3, 3-4.
-        “Isus šalje Duha Crkvi i Crkvu svijetu (Iv 20,21-23)”, u: RV 1975, 4, 3.
-        “Prva Crkva - misionarska zajednica Kristovih sljedbenika (Dj 1,8)”, u: RV 1975, 5, 3.
-        “Bi pribrojen jedanaestorici apostola (Dj 1,26)”, u: RV 1975, 6, 3.
-        “Svi se napune Duha Svetoga (Dj 2,4)”, u: RV 1975, 7, 3.
-        “Petar zajedno s jedanaestoricom prozbori (Dj 2,14)”, u: RV 1975, 11, 3.
-        “Ozdravlja te Isus Krist (Dj 9,34)”, u: RV 1975, 12, 3.
 
1976.
-        “Oni što se raspršiše obilazili su navješćujući Riječ (Dj 8,4)”, u: RV 1976, 1, 3.
-        “Ušao si k neobrezanima i jeo s njima (Dj 11,3)”, u: RV 1976, 2, 3.
-        - “Kad stigoše u Antiohiju, propovijedahu i Grcima (Dj 11,20)”, u: RV 1976, 3, 3.
-        “Zaključismo Duh Sveti i mi (Dj 15,28)”, u: RV 1976, 4, 3.
-        “Židov iz Tarza cilicijskog (Dj 21,39)”, u: RV 1976, 5, 3.
-        “A naposljetku ukaza se i meni (1 Kor 15,8)”, u: RV 1976, 6, 3.
-        “Koncilske i pokoncilske smjernice o pastoralnoj inicijaciji bogoslova”, u: Obnovljeni život (OŽ) 1976, 48-62.
-        “Zajednica novog života u Kristu (Ef 2,14-18; 4,20-24 i paral)”, u: BS 1976, 209-228.
-        “Grijeh i pomirenje u Crkvi”, u: BS 1976, 149-151.
-        “Vjerom prožeta i obdržavana bezbračnost (Mt 19,11-12; Lk 18,29-30; 1 Kor 7)”, u: VŽ 1976, 110-121.
-        “Grijeh i pomirenje”, u: VŽ 1976, 45-50.
-        “Navještenje Josipu (Mt 1,18-25)”, u: VŽ 1976, 302-313.
-        “Smrt i sprovod nadbiskupa Čekade”, u: VjĐiSB 1976, 27-28; 33-34.
 
1977.
-        “Osobna savjest vjernika”, u: Glas Koncila 1977, br. 3 (6. 2. 1977), 7.
-        “Saborska nauka o nadahnuću i istini Sv. Pisma”, u: Svesci 30 (1977), 91-100.
-        “Osobna duhovnost i osobna savjest”, u: VŽ 1977, 78-82.
-        “Redovnice u našoj Crkvi”, u: VŽ 1977, 113-120.
-        “Vrhbosanska nadbiskupija u partikularnoj i univerzalnoj Crkvi”, u:VŽ 1977, 267-253.
-        “Naš godišnji odmor”, u: VŽ 1977, 91-95.
-        “Rektorova riječ apsolventima sarajevske bogoslovije”, u: AKSA 1977, br. 371 (10. 6. 1977).
 
1978.
-        “Novozavjetna podloga za krštenje djece”, u: BS 1978, 121-132.
-        “Poziv proroku u sužanjstvu (Iz 40,1-11)”, u: CUS 1978, 317-327.
-        “Naše godišnjice i jubileji”, u: VŽ 1978, 91-92.
-        “Pogibelji učiteljske službe (Jak 3,1)”, u: VŽ 1978, 171-174.
-        “Marija u Stadlerovim poastirskim poslanicama”, u: A. REBIĆ (ur.), Bogorodica u hrvatskom narodu, KS, Zagreb 1978., str. 91-101.
 
1979.
-        “Povod i sadržaj Pavlovih zahvalnih molitava”, u: Nova et Vetera (NeV) 1979 (Sarajevo), 17-32.
-        “Posvećenost i svetost Crkve prema Ef 5,25b-27”, u: BS 1979, 419-434.
-        “Sveto pismo kao predmet teološkog studija kod nas”, u: Svesci 35 (1979), 63-78.
-        “Ekumenska duhovnost vjernika u braku”, u: VŽ 1979, 3-5.
-        “Duh Božji u prebivalištu Božjem prema poslanici Efežanima”, u: VŽ 1979, 171-189.
-        “Metropolijska bogoslovija ovdje i danas”, u: VŽ 1979, 243-249.
-        “Dječak Isus u hramu (Lk 2,41-52)”, u: VŽ 1979, 271-278.
-        “Nadbiskup Alaupović - pravi čovjek za svoje vrijeme”, u: Mladi teolog 2 (1979), 63-65.
 
1980.
-        “Rast djece u vjeri uz roditeljsko ‘urazumljivanje Gospodnje’ (Ef 6,1-4)”, u: Kateheza 1980, 1, 17-21.
-        “Eklezijalnost župe i biskupije”, u: Nova et Vetera 1980, 15-32.
-        “Isus kod Marte i Marije (Lk 10,38-42)”, u: CUS 1980, 199-212.
-        “Kongres o duhovnosti biskupijskih prezbitera danas - Rim 3. do 6. studenog 1980.”, u: VŽ 1980, 309-315.
-        “Uloga župe i župnika u formaciji bogoslova”, u: Mladi teolog 1980, 1, 34-37.
-        “Duhovno majčinstvo u zvanju katehistice”, u: AKSA br. 529 (27. 6. 1980).
-        “Svećenički duhovni rast i profesionalno usavršavanje”, u: VŽ 1980, 96-104.
 
1981.
-        “Prijevod poslanice Efežanima kod Rupčića i Dude-Fućaka”, u: BS 1981, 496-512.
-        “Simpozij njemačkih bibličara o misijama prema Novom zavjetu - Würzburg 6. do 10. travnja 1981”, u: BS 1981, 513-515.
 
1982.
-        “Jubilej Crkve u Bosni i Hercegovini”, u: AKSA 1982, br. 5 (612) od 5. 2. 1982, Prilog, str. 1-4.
-        “Simpozij o ljudskim pravima prema objavi i međunarodnim dokumentima”, u: Vrhbosna 1982, 5, 21-24.
-        “Crkva - kler ili narod?”, u: CUS 1982, 100-111.
-        “Nezasluženo milosrđe Božje u odabiranju ‘Izraela’ od Židova i pogana (Rim 9,14-29)”, u: NeV1982, 9-38.
-        “Stadlerova pobožnost prema Gospi žalosnoj”, u: VŽ 1982, 247-251.
-        “Ivan Starčević, vrhbosanski prezbiter i profesor teologije”, u: Mladi teolog 1982, 2, 135-138.
-        “Isus moli prilikom krštenja”, u: Crkva na Kamenu (CnaK) 1982., Veljača, 3.
-        “Isus radi i moli (Lk 5,15-16)”, u: CnaK 1982., Ožujak, 3.
-        “Isus moli pred izbor Dvanaestorice”, u: CnaK 1982., Travanj, 3.
-        “Isusova molitva pred Petrovu ispovijest”, u: CnaK 1982., Svibanj-Lipanj, 8.
 
1983.
-        “Razgovor s poglavarima o pokoncilskom sjemeništu”, u: Spectrum XVI (1982), l, 51-66 (na 9 pitanja uredništva odgovorili rektori iz Đakova Marin Srakić, Rijeke Ivan Devčić, Splita Tomislav Karaman, Sarajeva M. Zovkić i Grkokatoličkog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu P. Repčan).
-        “Sestre Gerazima i Magdalena pozvane da u nebu slave Uskrs”, u: AKSA 1983, br. 14 (od 8. 4. 1983).
-        “Isus privlači i obraća strpljivom patnjom (Lk 22-23)”, u: Kateheza 1983, 3, 15-26.
-        “Blaženstva - Isusov poziv na spašeničko i spasotvorno ćudoređe (Mt 5,3-12; Lk 6,20-26)”, u: NeV1983, 9-19.
-        “Isus patnik i čovjekova patnja u Novom zavjetu”, u: BS 1983, 186-208.
-        “Tolerancija u Crkvi”, u: CUS 1983, 344-349.
-        “Isus prepoznaje i pomaže prihvaćati Boga u patnji”, u: VŽ 1983, 94-105.
 
1984.
-        “Parabola o ludom bogatašu (Lk 12,13-21)”, u: OŽ 1984, 255-271.290-296.
-        “Kongresno geslo ‘Dođi, Gospodine Isuse’ (1 Kor 16,19-23; Otk 22,16-21)”, u: Služba riječi 148 (1984), 4-17.
-        “Partneri u braku - slika Boga saveznika (FC 11-16; 56; 64)”, u: Obitelji, postani što jesi. Radovi sa simpozija o Pobudnici pape Ivana Pavla II. ‘Familiaris consortio - Obiteljska zajednica’ u Đakovu, 28. do 30. studenog 1983, Đakovo, Izd. Biskupski ordinarijat 1984., str. 30-47.
-        “Crkva putujuća i suputnička”, u: BS 1984, 468-515. Isti članak objavljen u knjizi A. REBIĆ (izd.), Naša prošteništa i Crkva na putu. Zbornik radova Trećeg hrvatskog mariološkog simpozija, KS, Zagreb 1985., str. 468-515.
-        “Euharistijsko ljeto 1984. godine”, u: VŽ 1984, 83-86.
-        “Pokojni fra Daniel Krželj, svećenik saborske obnove”, u: VŽ 1984, 155-156.
-        “Deset godina hrvatskog časopisa za duhovnost”, u: VŽ 1984, 243-247.
-        “Duhovni centar na ‘Njemačkom katoličkom danu’ 4. do 8. 8. 1984”, u: VŽ 1984, 312-314.
 
1985.
-        “Biblijski satovi s mladima i odraslima”, u: Kateheza 1985, 2, 61-68.
-        “Biblija u našoj katehezi”, u: Kateheza 1985, 4, 21-40.
-        “Pavlov lik, stil i poimanje ministerija - XXXIV Colloquium biblicum lovaniense 27-29. 8. 1984”, u: BS 1985, 247-251.
-        “Uskrsli Krist u svojoj Crkvi”, u: VjĐiSB 1984, 34-36.
-        “Pavlova suradnja s laicima”, u: CUS 1985, 307-313.
-        “Žena - partnerka u Crkvi”, u: VŽ 1985, 69-73.
 
1986.
-        Pomirenje kršćana - pomirenje u svijetu. Pastoralno savjetovanje u Beču 2. do 4. 1. 1986”, u: VŽ 1086, 87-91.
-        “Proslavljeni Isus - izvor vode žive (Iv 7,37-39; 19,31-37)”, u: Gle ovo Srce. Konferencije o štovanju Presvetog Srca Isusova, Symposion, Split 1986., str. 55-91.
-        “Provedenost i provodivost II. vatikanskog sabora u Vrhbosanskoj metropoliji”, u: P. BABIĆ - M. ZOVKIĆ (prir.), Katolička crkva u Bosni i Hercegovini u XIX i XX stoljeću. Povijesno-teološki simpozij prigodom stogodišnjice ponovne uspostave redovite hijerarhije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1. i 2. srpnja 1982, Studia Vrhbosnensia 1, Vrhbosanska visoka teološka škola Sarajevo 1986., str. 335-359.
-        “Ostvarenje Koncila u našoj Crkvi”, u: CUS 1986, 125-136.
-        “Starozavjetni i novozavjetni sadržaj četvrte zapovijedi”, u: BS 1986, 26-42.
-        “Peta zapovijed u Starom i Novom zavjetu”, u: Kateheza 1986, 1, 5-16.
-        “Dr Tomislav Jablanović”, u: Mladi teolog 1986, 2, 80-86.
 
1987.
-        “Svi smo pozvani. Pavlovo obraćenje i laici u Crkvi”, u: Svjetlo Riječi (SR) 1987, Veljača 1987, 2-3.
-        “Riječ tijelom postade. Biblijsko razmatranje o božićnom otajstvu”, u: SR, Prosinac 1987, 2.
-        “Zbornost Crkve na sinodi i konferenciji biskupa”, u: VjĐiSB 1987, 3-6.