Dr. Mato ZOVKIĆ - Znanstveni i stručni članci

1967.
- “Crkva u teologiji celebracije”, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije (VjĐiSB) 1967, 50-52.
- “Predsjedanje i stil celebracije”, u: VjĐiSB 1967, 73-75.
- “Liturgijska obnova u Holandiji”, u: VjĐiSB 1967, 116-118.
- “Obnova teološkog studija i svećeničkog odgoja u Holandiji”, u: VjĐiSB 1967, 145-146.

1968.
- “Teološki domet i granice prijevoda Dogmatske konstitucije o Crkvi”, u: Crkva u svijetu (CUS) 1968, 3, 62-73.
- “Deklaracija o kršćanskom odgoju u svjetlu ostalih koncilskih dokumenata”, u: Dokumenti 11, KS, Zagreb 1968., 21-35 (džepni format).

1969.
- “Ostvariti crkvenu zajednicu”, u: Crkva u Sarajevu 1969, 1, 2-3 i Svesci 13 (1969), 13-14.

1970.
- “Plodna nesigurnost u Crkvi”, u: Svesci 17-18 (1969), 23-29.
- “Poslanje Crkve i mijenjanje svijeta”, u: CUS 1970, 230-237.

1971.
- “Reforma, prilagođenje ili obnova Crkve”, u: CUS 1971, 232-242.
- “Laici u koncilskoj Crkvi (intervju)”, u: Veritas X (1971), 180-181.
- “Laici u Crkvi među Hrvatima (intervju)”, u: Veritas X (1971), 208-209.

1972.
- “Duh Božji u graditeljima humanijeg svijeta”, u: CUS 1972, 135-140.
- “Isusova nastupna propovijed u Kafarnaumu (Mt 4,17)”, u: Bogoslovska smotra (BS) 1972, 177-191.
- “Okupljanje Crkve pod križem prema Mateju 27,45-56”, u: Jukić 2 (1972), 34-42.

1974.
- “Koncilska nauka o vjerskoj slobodi”, u: Jukić 4 (1974), 6-18.
- “Kršćani kao obraćeni Gospodinu (Dj 9,32-35; 11,19-21)”, u: BS 1974, 507-523.
- “Biblijska propovijed”, u: CUS 1974, 367-371.
- “Susretanje s Bogom čitanjem Svetog pisma”, u: VjĐiSB 1974, 95-96; 101-102.

1975.
- “Obraćenje i obnova Crkve kao uvjet i pratnja evangelizaciji”, u: BS 1975, 221-233.
- “Zagonetna svetost Crkve”, u: Vrelo života (VŽ) 1975, 15-19.
- “Biblijsko razmatranje o božićnom otajstvu (Lk 2,1-20)”, u: VŽ 1975, 245-257.
- “Svećenikov odnos prema sjemeništarcima i bogoslovima”, u: Vrhbosna 1975, 1, 26-28.
- “Kristov uskrsni nalog prema Mateju (28,16-20)”, u: Radosna vijest (RV) 1975, 1, 3-4.
- “Propovijedajte evanđelje svakom stvorenju (Mk 16,15)”, u: RV 1975, 2, 3-4.
- “Propovijedati obraćenje i oproštenje grijeha (Lk 24,47)”, u: RV 1975, 3, 3-4.
- “Isus šalje Duha Crkvi i Crkvu svijetu (Iv 20,21-23)”, u: RV 1975, 4, 3.
- “Prva Crkva - misionarska zajednica Kristovih sljedbenika (Dj 1,8)”, u: RV 1975, 5, 3.
- “Bi pribrojen jedanaestorici apostola (Dj 1,26)”, u: RV 1975, 6, 3.
- “Svi se napune Duha Svetoga (Dj 2,4)”, u: RV 1975, 7, 3.
- “Petar zajedno s jedanaestoricom prozbori (Dj 2,14)”, u: RV 1975, 11, 3.
- “Ozdravlja te Isus Krist (Dj 9,34)”, u: RV 1975, 12, 3.

1976.
- “Oni što se raspršiše obilazili su navješćujući Riječ (Dj 8,4)”, u: RV 1976, 1, 3.
- “Ušao si k neobrezanima i jeo s njima (Dj 11,3)”, u: RV 1976, 2, 3.
- “Kad stigoše u Antiohiju, propovijedahu i Grcima (Dj 11,20)”, u: RV 1976, 3, 3.
- “Zaključismo Duh Sveti i mi (Dj 15,28)”, u: RV 1976, 4, 3.
- “Židov iz Tarza cilicijskog (Dj 21,39)”, u: RV 1976, 5, 3.
- “A naposljetku ukaza se i meni (1 Kor 15,8)”, u: RV 1976, 6, 3.
- “Koncilske i pokoncilske smjernice o pastoralnoj inicijaciji bogoslova”, u: Obnovljeni život (OŽ) 1976, 48-62.
- “Zajednica novog života u Kristu (Ef 2,14-18; 4,20-24 i paral)”, u: BS 1976, 209-228.
- “Grijeh i pomirenje u Crkvi”, u: BS 1976, 149-151.
- “Vjerom prožeta i obdržavana bezbračnost (Mt 19,11-12; Lk 18,29-30; 1 Kor 7)”, u: VŽ 1976, 110-121.
- “Grijeh i pomirenje”, u: VŽ 1976, 45-50.
- “Navještenje Josipu (Mt 1,18-25)”, u: VŽ 1976, 302-313.
- “Smrt i sprovod nadbiskupa Čekade”, u: VjĐiSB 1976, 27-28; 33-34.

1977.
- “Osobna savjest vjernika”, u: Glas Koncila 1977, br. 3 (6. 2. 1977), 7.
- “Saborska nauka o nadahnuću i istini Sv. Pisma”, u: Svesci 30 (1977), 91-100.
- “Osobna duhovnost i osobna savjest”, u: VŽ 1977, 78-82.
- “Redovnice u našoj Crkvi”, u: VŽ 1977, 113-120.
- “Vrhbosanska nadbiskupija u partikularnoj i univerzalnoj Crkvi”, u:VŽ 1977, 267-253.
- “Naš godišnji odmor”, u: VŽ 1977, 91-95.
- “Rektorova riječ apsolventima sarajevske bogoslovije”, u: AKSA 1977, br. 371 (10. 6. 1977).

1978.
- “Novozavjetna podloga za krštenje djece”, u: BS 1978, 121-132.
- “Poziv proroku u sužanjstvu (Iz 40,1-11)”, u: CUS 1978, 317-327.
- “Naše godišnjice i jubileji”, u: VŽ 1978, 91-92.
- “Pogibelji učiteljske službe (Jak 3,1)”, u: VŽ 1978, 171-174.
- “Marija u Stadlerovim poastirskim poslanicama”, u: A. REBIĆ (ur.), Bogorodica u hrvatskom narodu, KS, Zagreb 1978., str. 91-101.

1979.
- “Povod i sadržaj Pavlovih zahvalnih molitava”, u: Nova et Vetera (NeV) 1979 (Sarajevo), 17-32.
- “Posvećenost i svetost Crkve prema Ef 5,25b-27”, u: BS 1979, 419-434.
- “Sveto pismo kao predmet teološkog studija kod nas”, u: Svesci 35 (1979), 63-78.
- “Ekumenska duhovnost vjernika u braku”, u: VŽ 1979, 3-5.
- “Duh Božji u prebivalištu Božjem prema poslanici Efežanima”, u: VŽ 1979, 171-189.
- “Metropolijska bogoslovija ovdje i danas”, u: VŽ 1979, 243-249.
- “Dječak Isus u hramu (Lk 2,41-52)”, u: VŽ 1979, 271-278.
- “Nadbiskup Alaupović - pravi čovjek za svoje vrijeme”, u: Mladi teolog 2 (1979), 63-65.

1980.
- “Rast djece u vjeri uz roditeljsko ‘urazumljivanje Gospodnje’ (Ef 6,1-4)”, u: Kateheza 1980, 1, 17-21.
- “Eklezijalnost župe i biskupije”, u: Nova et Vetera 1980, 15-32.
- “Isus kod Marte i Marije (Lk 10,38-42)”, u: CUS 1980, 199-212.
- “Kongres o duhovnosti biskupijskih prezbitera danas - Rim 3. do 6. studenog 1980.”, u: VŽ 1980, 309-315.
- “Uloga župe i župnika u formaciji bogoslova”, u: Mladi teolog 1980, 1, 34-37.
- “Duhovno majčinstvo u zvanju katehistice”, u: AKSA br. 529 (27. 6. 1980).
- “Svećenički duhovni rast i profesionalno usavršavanje”, u: VŽ 1980, 96-104.

1981.
- “Prijevod poslanice Efežanima kod Rupčića i Dude-Fućaka”, u: BS 1981, 496-512.
- “Simpozij njemačkih bibličara o misijama prema Novom zavjetu - Würzburg 6. do 10. travnja 1981”, u: BS 1981, 513-515.

1982.
- “Jubilej Crkve u Bosni i Hercegovini”, u: AKSA 1982, br. 5 (612) od 5. 2. 1982, Prilog, str. 1-4.
- “Simpozij o ljudskim pravima prema objavi i međunarodnim dokumentima”, u: Vrhbosna 1982, 5, 21-24.
- “Crkva - kler ili narod?”, u: CUS 1982, 100-111.
- “Nezasluženo milosrđe Božje u odabiranju ‘Izraela’ od Židova i pogana (Rim 9,14-29)”, u: NeV 1982, 9-38.
- “Stadlerova pobožnost prema Gospi žalosnoj”, u: VŽ 1982, 247-251.
- “Ivan Starčević, vrhbosanski prezbiter i profesor teologije”, u: Mladi teolog 1982, 2, 135-138.
- “Isus moli prilikom krštenja”, u: Crkva na Kamenu (CnaK) 1982., Veljača, 3.
- “Isus radi i moli (Lk 5,15-16)”, u: CnaK 1982., Ožujak, 3.
- “Isus moli pred izbor Dvanaestorice”, u: CnaK 1982., Travanj, 3.
- “Isusova molitva pred Petrovu ispovijest”, u: CnaK 1982., Svibanj-Lipanj, 8.

1983.
- “Razgovor s poglavarima o pokoncilskom sjemeništu”, u: Spectrum XVI (1982), l, 51-66 (na 9 pitanja uredništva odgovorili rektori iz Đakova Marin Srakić, Rijeke Ivan Devčić, Splita Tomislav Karaman, Sarajeva M. Zovkić i Grkokatoličkog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu P. Repčan).
- “Sestre Gerazima i Magdalena pozvane da u nebu slave Uskrs”, u: AKSA 1983, br. 14 (od 8. 4. 1983).
- “Isus privlači i obraća strpljivom patnjom (Lk 22-23)”, u: Kateheza 1983, 3, 15-26.
- “Blaženstva - Isusov poziv na spašeničko i spasotvorno ćudoređe (Mt 5,3-12; Lk 6,20-26)”, u: NeV 1983, 9-19.
- “Isus patnik i čovjekova patnja u Novom zavjetu”, u: BS 1983, 186-208.
- “Tolerancija u Crkvi”, u: CUS 1983, 344-349.
- “Isus prepoznaje i pomaže prihvaćati Boga u patnji”, u: VŽ 1983, 94-105.

1984.
- “Parabola o ludom bogatašu (Lk 12,13-21)”, u: OŽ 1984, 255-271.290-296.
- “Kongresno geslo ‘Dođi, Gospodine Isuse’ (1 Kor 16,19-23; Otk 22,16-21)”, u: Služba riječi 148 (1984), 4-17.
- “Partneri u braku - slika Boga saveznika (FC 11-16; 56; 64)”, u: Obitelji, postani što jesi. Radovi sa simpozija o Pobudnici pape Ivana Pavla II. ‘Familiaris consortio - Obiteljska zajednica’ u Đakovu, 28. do 30. studenog 1983, Đakovo, Izd. Biskupski ordinarijat 1984., str. 30-47.
- “Crkva putujuća i suputnička”, u: BS 1984, 468-515. Isti članak objavljen u knjizi A. REBIĆ (izd.), Naša prošteništa i Crkva na putu. Zbornik radova Trećeg hrvatskog mariološkog simpozija, KS, Zagreb 1985., str. 468-515.
- “Euharistijsko ljeto 1984. godine”, u: VŽ 1984, 83-86.
- “Pokojni fra Daniel Krželj, svećenik saborske obnove”, u: VŽ 1984, 155-156.
- “Deset godina hrvatskog časopisa za duhovnost”, u: VŽ 1984, 243-247.
- “Duhovni centar na ‘Njemačkom katoličkom danu’ 4. do 8. 8. 1984”, u: VŽ 1984, 312-314.

1985.
- “Biblijski satovi s mladima i odraslima”, u: Kateheza 1985, 2, 61-68.
- “Biblija u našoj katehezi”, u: Kateheza 1985, 4, 21-40.
- “Pavlov lik, stil i poimanje ministerija - XXXIV Colloquium biblicum lovaniense 27-29. 8. 1984”, u: BS 1985, 247-251.
- “Uskrsli Krist u svojoj Crkvi”, u: VjĐiSB 1984, 34-36.
- “Pavlova suradnja s laicima”, u: CUS 1985, 307-313.
- “Žena - partnerka u Crkvi”, u: VŽ 1985, 69-73.

1986.
- Pomirenje kršćana - pomirenje u svijetu. Pastoralno savjetovanje u Beču 2. do 4. 1. 1986”, u: VŽ 1086, 87-91.
- “Proslavljeni Isus - izvor vode žive (Iv 7,37-39; 19,31-37)”, u: Gle ovo Srce. Konferencije o štovanju Presvetog Srca Isusova, Symposion, Split 1986., str. 55-91.
- “Provedenost i provodivost II. vatikanskog sabora u Vrhbosanskoj metropoliji”, u: P. BABIĆ - M. ZOVKIĆ (prir.), Katolička crkva u Bosni i Hercegovini u XIX i XX stoljeću. Povijesno-teološki simpozij prigodom stogodišnjice ponovne uspostave redovite hijerarhije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1. i 2. srpnja 1982, Studia Vrhbosnensia 1, Vrhbosanska visoka teološka škola Sarajevo 1986., str. 335-359.
- “Ostvarenje Koncila u našoj Crkvi”, u: CUS 1986, 125-136.
- “Starozavjetni i novozavjetni sadržaj četvrte zapovijedi”, u: BS 1986, 26-42.
- “Peta zapovijed u Starom i Novom zavjetu”, u: Kateheza 1986, 1, 5-16.
- “Dr Tomislav Jablanović”, u: Mladi teolog 1986, 2, 80-86.

1987.
- “Svi smo pozvani. Pavlovo obraćenje i laici u Crkvi”, u: Svjetlo Riječi (SR) 1987, Veljača 1987, 2-3.
- “Riječ tijelom postade. Biblijsko razmatranje o božićnom otajstvu”, u: SR, Prosinac 1987, 2.
- “Zbornost Crkve na sinodi i konferenciji biskupa”, u: VjĐiSB 1987, 3-6.
- “Dokument Sv. Stolice o etičkom pristupu međunarodnim dugovima”, u: Vrhbosna 1987, 1, 4-5.
- “Kako odgajati laike za suodogovrnost u Crkvi. Refleksije povodom svećeničkog tjedna u Zagrebu”, u: Vrhbosna 1987, 1, 20-22.
- “U spomen dr. Tomislavu Jablanoviću (1921-1986)”, u: BS 1987, 104-106.
- “Žene kršćanke u Prvoj poslanici Timoteju”, u: CUS 1987, 165-169.
- “Simpozij o recenziji Novog zavjeta u ranom kršćanstvu”, u: BS 1987, 87-90.
- “Soll man aufgrund des Pilgerstroms in Međugorje die Echtheit der Erscheinungen voraussetzen?”, u: Kirche - Schweizerische Kirchenzeitung (Luzern) 1987, Nr. 31-32 (30. Juli 1987), 498-502.
- “Marija - Isusova Majka (Rođenje i djetinjstvo)”, u: Marija u vjeri Crkve. Kateheze za mlade o Blaženoj Djevici Mariji, VVTŠ, Sarajevo 1987., kat. br. 8.
- “Marija u Isusovu javnom djelovanju”, u: isto, kat. br. 9.
- “Sudjelovanje Marije u žrtvi na križu”, u: isto, kat. br. 10.

1988.
- “Staro i novo (Mt 13,52)”, u: SR 1988, Siječanj, 3.
- “Ne bacati biserje pred svinje (Mt 7,6)”, u: SR 188, Veljača, 3.
- “Molitva i krik s križa (Mk 15,34.37)”, u: SR 1988, Ožujak, 3.
- “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji (Mt 28,18)”, u: SR, 1988, Travanj, 3.
- “Grijeh protiv Duha Svetoga (Mk 3,28-30; Lk 12,10-12)”, u: SR 1988, Svibanj, 3.
- “Isus zove Petra blaženim i sotonom (Mt 16,17.23)”, u: SR 1988, Lipanj, 3.
- “Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima (Mk 7,27)”, u: SR 1988, Srpanj-Kolovoz, 3.
- “Napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva (Lk 16,8-9)”, u: SR 1988, Rujan, 3.
- “Lakše je devi kroz iglene uši nego bogatašu u kraljevstvo nebesko (Lk 18,25)”, u: SR 1988, Listopad, 3.
- “Neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude (Mk 13,32)”, u: SR 1988, Studeni, 3.
- “Kad dođe Sin Čovječji, hoće li naći vjere? (Lk 18,8)”, u: SR 1988, Prosinac, 3.
- “Proročka služba mladih laika”, u: Vrhbosna 1988, 2, 31-34.
- “Tko si ti?”, u: S. BELAJ (izd.), Sveta božićna noć. Zbornik, Đakovo 1988., str. 184-186.
- “Križ Isusov u Markovoj i Ivanovoj teologiji muke”, u: Vrhbosna 1988, 1, 14-16.
- “Katoličko gledanje na službe i ustanove u otajstvu Crkve”, u: Skrivnost Cerkve in službe v Cerkvi. VII. medfakultetski ekumenski simpozij, Ljubalja-Stična 22-26. septembra 1986, Izd. in založila Teološka fakulteta v Ljubljani 1988., str. 11-39.
- “Majka Isusova i riječ Božja u trećem evanđelju”, u: VŽ 1988, 96-102.
- “Navještaj riječi Božje u sakramentalnim slavljima”, u: Uloga svećenika u liturgiji, Riječ i život 2, VVTŠ, Sarajevo 1988., str. 7-38.
- “Sportske igre kao izraz ljudske tjelesnosti i kao metafora u Bibliji”, u: S. Nimac (izd.), Tijelo, sport i teologija, Franjevački samostan Gospe Lurdske, Zagreb 1988., str. 21-31.
- “Stadlerovo nastojanje oko vjerske obnove u Bosni preko pobožnosti Srcu Isusovu”, u: Vrhbosna 1988, 5, 25-29.
- “Solidarnost u obitelji (tumačenje molitava i čitanja na Blagdan sv. Obitelji”, u: Kana 1988, br. 12, 8-9.

1989.
- “Marija u Stadlerovim pastoralnim poslanicama” u: Ž. PULJIĆ (izd.), Josip Stadler. Prilozi za proučavanje duhovnog lika prvog vrhbosanskog nadbiskupa, Studia vrhbosnensia 3, VVTŠ, Sarajevo 1989., str. 127-140. Prvi puta rad objavljen u knjizi A. Rebić (izd.), Bogorodica u hrvatskom narodu, KS, Zagreb 1978., str. 91-101.
- “Korijeni prava pojedinaca i zajednica u Svetom pismu”, u: OŽ 1989, 385-402.
- “Crkva i nacija iz Pavlove perspektive”, u: VjĐiSB 1989, 103-106; 138-142.
- “Duh životvorac Crkve”, u: BS 1989, 20-39.

1990.
- “Mi imamo pravo na život”, u: S. BELAJ (izd.), Majka. Zbornik IV, Đakovo 1990., str. 202-204.
- “Bosansko-hercegovačka kultura u višestranačju”, u: Književna revija IV (Sarajevo) 1990, Oktobar, 7.
- “Katolički pristup dijalogu s muslimanima”, u: Mualim (Sarajevo), Novembar 1990, 27.
- “Stadlerovo širenje Svetog pisma”, u: Vrhbosna 1990, 1, 6-11.

1991.
- “Kršteni u Krista i Crkvu”, u: RV 1991, 1, 2.
- “Obratite se i vjerujte evanđelju (Mk 1,15)”, u: RV 1991, 2, 2.
- “Trodnevlje Gospodnje muke i uskrsnuća”, u: RV 1991, 3, 2.
- “Misijsko obilježje duhovnih zvanja”, u: RV 1991, 4, 2.
- “Novi svećenici za Crkvu u misijama”, u: RV 1991, 5, 2.
- “Odmor kao vrijeme tjelesnog i duhovnog oporavka”, u: RV 1991, 7, 2.
- “Zavjetovanje redovnica o Velikoj Gospi”, u: RV 1991, 8, 2.
- “U školu ili logor za izbjeglice?”, u: RV 1991, 9, 2.
- “Doprinos kontemplativnih redovnica za misije i u misijama”, u: RV 1991, 10, 2.
- “Krist - svjetlo živih i mrtvih”, u: RV 1991, 11, 2.
- “Uzmi dijete i majku njegovu te bježi”, u: RV 1991, 12, 2.
- “Od onoga koji ima oduzet će se i ono što ima (Lk 8,18; 19,26)”, u: U službi Riječi. Spomenspis O. Franje Careva, OFM; Makarska, Služba riječi 1991, 109-120. Isti tekst objavljen u knjizi: M. Zovkić, Isusove paradoksalne izreke, str. 125-138.
- “Vjernička savjest u međuvjerskom dijalogu”, u: Preporod (Muslimansko glasilo, Sarajevo) 1991, br. 15 (1. 8. 1991), 10.
- “Ukorijenjenost ljudskih prava u Božjoj riječi”, u: J. BALOBAN (izd.), Kršćanin i Crkva u suvremenom svijetu, Kateheze 4, Zagreb, Katehetski centar Kaptol 31, 1991, kateheza br. 4 (4 str).
- “Majka Isusova među učenicima Isusovim prema četvrtom evanđelju”, u: A. REBIĆ - J. MAMIĆ (izd.), Blažena Djevica Marija u kršćanskoj duhovnosti, KS, Zagreb 1991., str. 81-104.
- “La teologia en la Iglesia entre los Croatas 1945-1990”, u: Scripta teologica (Pamplona) 23 (1991), 573-588.
- “Anton Jeglič kao kanonik i pomoćni biskup u Sarajevu”, u: Jegličev simpozij v Rimu, Slovenska teološka akademija, Celje 1991., str. 37-62.
- “Biblijska čitanja u misi i sakramentima”, u: SR 1991, Srpanj-Kolovoz, 2-3.
- “Različite teologije a jedna vjera u Novom zavjetu”, u: BS 1991, 214-231.
- “Riječi s neba na krštenju Isusovu”, u: VjĐiSB 1991, 1, 20.
- “Matejevih osam ‘blago’ i Lukinih četiri ‘jao’“, u: VjĐiSB 1991, 2, 40.
- “Teologija muke u sinoptičkoj i ivanovskoj tradiciji”, u: VjĐiSB 1991, 3, 60.
- “Četiri verzije uskrsnog mandata”, u: VjĐiSB 1991, 4, 80.
- “Zove li Isus bogatog mladića ili odraslog bogataša?”, u: VjĐiSB 1991, 5, 100.
- “Pohvala i ukor Petru”, u: VjĐiSB 1991, 6, 120.
- “Isus i strankinja”, u: VjĐiSB 1991, 7-8, 140.
- “Matejeva parabola o talentima i Lukina o minama”, u: VjĐiSB 1991, 9-10, 164.
- “Parabola o vinogradarima ubojicama”, u: VjĐiSB 1991,11-12, 188.
- “Žene u kršćanskoj zajednici prema Luki”, u: F. TOPIĆ (prir.), Teološke teme, VVTŠ, Sarajevo 1991, str. 259-269.
- “Saborska obnova Crkve: dosadašnji tok i daljnji izgledi”, u: isto, str. 382-396.
- “Zagreb - Biblija danas”, u: SR 1991, Siječanj, 7.

1992.
- “Petsto godina od otkrića i osvajanja Amerike - Poricaj na istinsko evangeliziranje”, u: SR 1992, Siječanj, 4.
- “Čovječni vojnici u Novom zavjetu”, u: SR 1992, Travanj-Kolovoz, 2-3.
- “Bog tješitelj”, u: SR 1992, Rujan-Listopad, 2-3.
- “Doprinos vjernika izgradnji mira u pravednosti”, u: Preporod (Muslimansko glasilo, Sarajevo) 1992, br. 1, str. 16.
- “Sveto pismo u spisima utemeljiteljice Karmelićanki B. S. I.”, u: BS 1992, 262-294.
- “Pastoralni ekumenizam Vrhbosanske Crkve”, u: Vrhbosna 1992, 2, 101-103.
- “Misijska zadaća kršćanske obitelji”, u: RV 1992, 1, 2.
- “Poslanje žene u Crkvi i narodu”, u: RV 1992, 2, 2.
- “Isus molitelj potiče na misijsku i misionarsku molitvu”, u: RV 1992, 3, 2.
- “Kako gledati zloporabu misija?”, u: RV 1992, 4, 2.
- “Dva dužnika milosrdnog vjerovnika (Lk 7,40-43.47)”, u: VjĐiSB 1992, 1-2,24.

1993.
- “Iskustvo izgnanstva u svetoj obitelji”, u: SR 1993, Siječanj, 6.
- “Problematični elementi u fenomenu Međugorja”, u: BS 1993, 76-87.
- “Početak Vrhbosanske bogoslovije u Travniku 1890. god.”, u: P. SUDAR - F. TOPIĆ - T. VUKŠIĆ (prir.), Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. Zbornik radova znanstvenoga simpozija održanog u Sarajevu 3. i 4. srpnja 1991. prigodom obilježavanja stote obljetnice postojanja bogoslovije, Sarajevo - Bol 1993., str. 35-44.
- “Obitelj Tobije i Sare u Knjizi o Tobiji”, u: CUS 1993, 252-271.
- “Katolički Caritas u miru i ratu”, u: CUS 1993, 460-468.
- “Molitva i dijalog o miru u Bosni i Hercegovini”, u: CnaK 1993, br. 11, str. 12.
- „Hrvatski biskupi o pitanju Bosnei Hercegovine 1990-1993“, Bosna franciscana 1 (1993), 105-124.

1994.
- “Međureligijski dijalog i međuetnički suživot u Izraelu”, u: Bilten - Židovska općina Zagreb, br. 34/35 (lipanj/srpanj 1994), 4.
- “Rast Crkve kao građevine i tijela u Ef 2,19-22; 4,11-16”, u: BS 1994, 281-312.
- “Uključivanje Hrvata u međureligijske mirovne pokrete”, u: CUS 1994, 45-56.
- “Obitelj - slika Božja prema Katekizmu katoličke Crkve”, u: CUS 1994, 121-134.
- “Međureligijski dokument o globalnoj etici predložen u Chicagu 1993”, u: CUS 1994, 247-262.
- “‘Ne budite zabrinuti za sutra’ (Mt 6,34)”, u: M. STEINER (ur.), Synoypis theologica. Zbornik u čast p. Rudolfa Brajičića SJ prigodom 75. obljetnice života, Zagreb FTI 1994., str. 85-127. Isti tekst objavljen u Isusove paradoksalne izreke, str. 192-247, uz dva velika umetka: “Starozavjetni poticaji na pouzdanje u darežljivog Boga” (193-211) i “Slične izreke kod stoika i rabina” (231-246).

1995.
- “Protkanost Katekizma Svetim pismom”, u: BS 1995, 41-57.
- “Komentirani Novi zavjet iz god. 1992. u radu skupina”, u: VjĐiSB 1995, 77-81.
- “Mir s Bogom i s ljudima prema Poslanici Efežanima”, u: M. JOSIPOVIĆ - M. ZOVKIĆ (prir.), Crtajte granice ne precrtajte ljude. Zbornik radova u povodu imenovanja vrhbosanskog nadbiskupa Vinka Puljića kardinalom, Studia Vrhbosnensia 7, VVTŠ, Bol - Sarajevo 1995., str. 180-225.
- “Pavlovo kršćansko rodoljublje i gledanje na državu”, u: Hrvatska obzorja (Časopis Matice hrvatske - Split) 1995, br. 2, 329-340.
- “Vjerska i kulturna poruka Izaijine knjige”, u: CUS 1995, 4, 365-380; članak objavljen i u NOVI OMANUT (Glasilo Židovske općine u Zagrebu za povijest i kulturu), Broj 9, svibnaj/lipanj 1995., 6-8.

1996.
- “Simpozij njemačkih bibličara o grijehu i oslobođenju u Novom zavjetu”, u: BS 1996, 135-138.
- “Papin poziv na jubilej 2000”, u: Vrhbosna 1996, 252-255.
- “Katoličko učenje o poslanju i pravima žene”, u: Vrhbosna 1996, 271.
- “Marija u grbu i pastoralnim poslanicama kardinala Vinka Puljića 1991.-1995.”, u: Vrhbosna 1996, 178-185. Isti članak objavljen u knjizi: A. Rebić (prir.), Marijin lik danas. Zbornik radova XII. međunarodnog mariološkog kongresa, Čenstohova, 18.-24. kolovoza 1996., KS, Zagreb 1997., str. 71-84.
- “Izdavač i urednici ‘Vrhbosne’ od 1887. do 1945. godine”, u: I. BALUKČIĆ - F. TOPIĆ (prir.), Stoljeće Vrhbosne 1887-1987. Radovi studijskih dana održanih 25. i 26. studenog 1987. u Sarajevu u povodu stote obljetnice početka izlaženja revije Vrhbosna, s kazalom autora članaka i sadržajem godišta, Studia Vrhbosnensia 8, VVTŠ, Sarajevo 1996., str. 33-66.
- “Zloporaba religije kod sljedbenika Zvijeri u Ivanovu Otkrivenju”, u: OŽ 1996/1-2, 83-106.
- “Stadlerov komentar Matejeva evanđelja iz 1895. god.”, u: Hrvatska Misao (Časpopis Matice hrvtaske - Sarajevo) 1996, 1, 96-106.

1997.
- “Catholic Commitment to Economic Justice”, u: World Conference on Religion and Peace (WCRP/Europe), Religions for a Just Econmic Order. Documents of the European Assembly Dobogoko/Budapest, Hungary 10-13 October 1996, WCRP/Europe, Geneva 1997., str. 66-69.
- “La collaboration interreligieuse en Bosnie-Herzegovine”, u: Chemins de Dialogue (izd. Institut de Sciences et Theologie des Religions, Marseille), Numero 9 - Avril 1997, 107-111.
- “Crkva - znak Krista u vremenu”, u: VjĐiSrB 1997, 357-360.
- “Jamac apostoliciteta i katoliciteta Crkve”, u: Stećak 1997, travanj, 8-9.
- “Katoličko zajedništvo s Petrom naših dana”, u: SR 1997, travanj, 2-3.
- “Spomen Božjih djela - zalog nade u sigurnu budućnost”, u: BS 1997, 171-189.
- “Međureligijski susreti Ivana Pavla II. od Asiza 1986. do Sarajeva 1987.”, u: Vrhbosnensia 1997, 1, 9-30.
- “Svjetlost u Gospodinu (Ef 5,8-14)”, u: Lj. MARAČIĆ (ur.), Spe gaudentes - u nadi radosni. Zbornik u povodu 80. rođendana Fra Celestina Tomića, Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca, Zagreb 1997., str. 181-203.
- “Predgovor hrvatskom izdanju”, J. PELIKAN, Isus kroz stoljeća. Njegovo mjesto u povijesti kulture, ZIRAL, Mostar 1997, str. XV-XX.
- “Dan Gospodnji u Svetom pismu i u prvoj Crkvi”, u: B. ŠKUNCA (prir.), Nedjelja dan Gospodnji. Duhovno sidrište i središte hrvatskih katolika, Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zadar 1997., str. 16-27.
- “Prijenos smrtnih ostataka nadbiskupa Šarića iz Madrida u Sarajevo”, u: Vrhbosna 1997, 126-128.
- “Dokument Kršćanstvo i religije”, u: Vrhbosnensia 1997, 2, 289-296.
- “Vjerska sloboda i novi vjerski pokreti u Europi. Izvještaj s ekumenskog susreta u Madžarskoj”, u: Vrhbosnensia 1997, 2, 313-317.
- “Summary - Pastoral Visit of Pope Jonh Paul II to Bosnia Herzgeovina, Sarajevo, April 12 and 13, 1997”, u: Z. FILIPOVIĆ, Sveti Otac Ivan Pavao II. u pastirskom pohodu 12. i 13. travnja 1997. Sarajevo Bosna i Hercegovina, Zagreb 1997., str. 217-221.
- “Papin susret s predstavnicima muslimana i židova u Sarajevu”, u: I. TOMAŠEVIĆ - T. VUKŠIĆ, Papa u Sarajevu, Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski, Sarajevo 1997., str. 155-171.
- “Teškoće i šanse za pomiriteljsko djelovanje svećenika i imama u poslijedaytonskoj Bosni i Herzegovini”, u: Vrhbosna 1997, 234-237.
- “Čekadino gledanje na pokoncilsku obnovu Crkve u Hrvata”, u: M. JOSIPOVIĆ - M. ZOVKIĆ (ur.), Život u službi Riječi - Čedomil Čekada, Studia Vrhbosnensia 9, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo 1997., str. 241-261.

1998.
- “Susreti vjerskih poglavara Bosne i Hercegovine 1991.-1995.”, u: I. Živković - A. Beljo (ur.), Raspeta Crkva u Bosni i Hercegovini. Uništavanje katoličkoh sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991.-1996.), Biskupska Konferencija Bosne i Hercegovine 1997., str. 35-81.
- “War wounds in Croatian Catholic population of Bosnia-Herzegovina”, u: Religion and the War in Bosnia. Edited by Maul Mojzes, Scholars Press, Atlanta, Georgia 1998., str. 207-217.
- “Predgovor hrvatskom izdanju”, M. GLAZIER - M. K. HELLWIG (prir.), Suvremena katolička enciklopedija, Laus, Split 1998., str. 7-9.
- “Judina izdaja u Stadlerovu komentaru Evanđelja i Djela apostolskih”, u: Vrhbosna 1998, 2, 255-257.
- “Duh Životvorac mjesne Crkve”, u: Vrhbosna 1998, 2, 259-266.
- “Vrhbosanski svećenici u pastvi vjernika poslijedaytonske Bosne”, u: Vrhbosna 1998, 4, 665-667.
- “Zahvalni Bogu za katoličko življenje i svjedočenje u Sarajevu”, u: Vrhbosna 1998, 4, 669-670.
- “Djelovanje Duha Božjega u nekršćanskim religijama i kulturama”, u: Vrhbosnensia 1998, 1, 55-83.
- “Elementi globalne etike u Novom zavjetu”, u: Interpres Verbi. Zbornik u čast Ljudevita Rupčića u povodu 75. obljetnice života i 50. obljetnice svećeništva, Ziral, Mostar 1998, 179-211.
- “Međureligijski dijalog katolika i Židova”, u: Vrhbosnensia 1998, 2, 325-332.
- “Čitatelj i suradnici Glasnika/Vjesnika iz Vrhbosanske metropolije”, u: Diacovensia 6 (1998), 55-67.

1999.
- “Novozavjetni tekstovi s prividnim protužidovstvom”, u: Vrhbosnensia 1999, 1, 119-141.
- “Osmišljavanje ljudskog vremena slavljenjem Dana Gospodnjeg. Apostolsko pismo pape Ivana Pavla II. Dies Domini”, u: Vrhbosnensia 1999, 1, 143-152.
- “Pozitivna iskustva katolika s muslimanima u nekim zemljama”, u: Vrhbosnensia 1999,2, 257-272.
- “Riječ Božja u enciklici Fides et ratio”, u: Vrhbosnensia 1999, 2, 301-305.
- “Ekumenska i međureligijska otvorenost crkvenih pokreta”, u: Vrhbosnensia 1999, 2, 347-349.
- “Isusovo poslanje siromasima, bolesnima i potlačenima (Lk 4,16-30)”, u: CUS 1999,3, 293-311.
- “Aktivna ‘spremnost na evanđelje mira’ (Ef 6,15)”, u: Đakovački bogoslovi: Tražeći svjetla obnovna. Zbornik bogoslovskih tribina (1992.-1998.), Bogoslovno sjemenište, Đakovo 1999., str. 11-29.
- “Simpozij bibličara prigodom 90. obljetnice Papinskog Biblijskog instituta u Rimu”, u: Vrhbosnensia 1999, 2, 164-166.
- “Papa u Bukureštu”, u: SR 1999, Lipanj, str. 6-7.
- “Pavlova teologija tjelesne smrti”, u: N. A. ANČIĆ - N. BIŽACA (prir.), Pristupi umiranju i smrti, CUS, Split 1999., str. 66-88.

2000.
- “Biskupijski prezbiteri za treće tisućljeće”, u: VjĐiSB 2000, 2, 82-87.
- “Hodočašća i jubilejski oprosti”, u: VjĐiSB 2000, 418-423.
- “Deset Božjih zapovijedi i ljudska prava”, u: V. BLAŽEVIĆ (prir.), Ljudska prava i katolička Crkva. Dostojanstvo osobe i temeljna ljudska prava u nauačavanju Katoličke Crkve. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Sarajevu 27.-29. travnja 2000., Pravni centar, Sarajevo 2000., str. 77-98.
- “Zalaganje religija za mir i povjerenje”, u: Znakovi vremena - Časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu (Sarajevo), Vol 3 (2000), dvobroj 7/8, 123-141.
- “Kršćanska prošnja za kruh naš i zalaganje religija za okoliš”, u: B. VULETA - A. VUČKOVIĆ (ur.), Odgovornost za život. Zbornik radova, Franjevački institut za kulturu mira, Split 2000., str. 179-198.
- “Odlazak apostola Istočne Bosne”, u: Hrvatska riječ VII (2000.), br. 331, od 9. prosinca 2000, 8.
- “+Ivan Mršo, kanonik-rektor katedrale (1929-2000)”, u: Vrhbosna 2000, 4, 513-515.
- “Majka Isusova u Ivanovu evanđelju i Otkrivenju”, u: Kačić, Sv. XXXII.-XXXIII- - Zbornik radova “Ancilla Domini - službenica Gospodnja” u čast fra Pavla Melade, Hrvatski mariološki institut 2000., str. 129-147.
- “Mogućnosti ekumenizma i religijskog dijaloga u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini”, u: BS 2000, br. 3-4, 635-655.
- „Jubilejsko čišćenje spomena radi pomirenja i vjerodostojnog evangeliziranja“, Vrhbosnensia IV (2000), 1, 9-29.

2001.
- “Crkva i siromasi prema Jakovljevoj poslanici”, u: M. CIFRAK (ur.), O kraljevstsvu Božjem novo i staro. Zbornik radova u čast Bonaventuri Dudi, OFM, upovodu 75. rođendana i 50 godina svećeništva, KS, Zagreb 2001., str. 313-343.
- “Djela apostolska: žene koje su pratile Isusa”, u: SR Siječanj 2001., 12-13.
- “Djela apostolska: prve navjestiteljice vjere”, u: SR Veljača 2001., 12-13.
- “Multikulturalnost apostola Pavla”, u: Vrhbosnensia 2001, 1, 27-45.
- “Iskustvo jednog odgojitelja o prikladnosti kandidata za prezbitersko ređenje”, u: VjĐSB XXIX (2001.), 10, 657-661.
- “In memoriam Dr. Luki Brajnoviću (1919.-2001.)”, u: Vrhbosna 2001., 2, 247-249.

2002.
- “Grijeh prema Pavlu kao otuđenje od Boga i bližnjih”, u: N. A. ANČIĆ - N. BIŽACA (ur.), Osobna i društvena dimenzija grijeha, CUS, Split 2002., str. 23-51.
- “Pavlov doživljaj pred Damaskom, izvor osobne vjere u Krista i apostolske službe”, u: Vrhbosnensia VI (2002.), 269-311.
- “Nedjeljna liturgija”, u: Katolički tjednik 2002., br. 1-6, studeni i prosinac, meditativni komentar nedjeljnih čitanja s naglaskom na evanđelju.
- “Koncil u mom svećeništvu i u mojoj Crkvi”, u: Katolički tjednik 2002., br. 3, 7-8.
- “Reconciliation in Bosnia-Herzegovina in the prospective of its Catholic inhabitants. A Contribution at the International Conferecne on Reconciliation in Bosnia, Dubrovnik, September 12-14, 2002)”, u: Journal of Ecumenical Studies XXXIX (Winter-Spring 2002), 181-185. Isti tekst objavljen u knjizi: P. MOJZES - L. SWINDLER - H. G. JUSTENHOVEN (ed.), Interreligious Dialogue - Toward Reconciliation in Macedonia and Bosnia, Ecumenical Press, Philadelphia PA 2003., str. 181-185.
- “Mir s Bogom i s ljudima prema Poslanici Rimljanima”, u: Vidoslov, Sabornik Eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske IX (2002.), br. 26, 77-101.

2003.
- “‘Predaja’ i ‘poklad’ u pavlovskim poslanicama”, u: M. BABIĆ (ur.), Aktualnost predaje. Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa prigodom 100. obljetnice rođenja Fra Karla Balića Split 06. XI. 1999., Služba Božja, Makarska 2003., str. 45-70.
- “Kronologija Pavlova djelovanja i pisanja”, u: BS 73 (2003.), 45-70.
- “Ekleziologija Deklaracije Dominus Jesus”, u: Vrhbosnensia VII (2003.), 39-52.
- “‘Zlatno pravilo’ kao jedan od biblijskih temelja za ljudska prava”, u: VjĐSB CXXXI (2003.), 715-719.
- “Nedjeljna liturgija”, u: Katolički tjednik 2003., komentar nedjeljnih čitanja s naglaskom na evanđelju.
- “Odgovor religija na negativne posljedice globalizacije”, u: Mladi teolog 28 (2003.), 12-20.
- “Uporaba Svetog Pisma među bosanskim krstjanima”, u: Vrhbosnensia VII (2003), 2, 349-369.

2004.
- “Mariološke teme u Stadlerovu izdanju Propoviedi fra Jeronima Filipovića”, u: V. KOŠIĆ (ur.), Marija u propovijedima hrvatskih obnovitelja. Zbornik radova s nacionalnoga znanstvenog skupa u Splitu, 31. svibnja -1. lipnja 2002., KS, Zagreb 2004., str. 161-174.
- “Prezbiter - graditelj katoličkog zajedništva”, u: Vrhbosna XV (2004.), 1, 88-92.
- “Nedjeljna liturgija”, u: Katolički tjednik 2004., komentar nedjeljnih čitanja s naglaskom na evanđelju.
- “Zlatno pravilo u kanonskim evanđeljima (Mt 7,12; Lk 6,31)”, u: M. VUGDELIJA (prir.), Govor na gori (MT 5-7). Egzegetsko-teološka obrada. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa, Split, 12.-13. prosinca 2003., Služba Božja, Split 2004., str. 291-318.
- “Spomen na Pavla u novozavjetnim poslanicama”, u: B. VULETA, R. ANIĆ i I. MILANOVIĆ LITRE (ur.), Kršćanstvo i pamćenje. Kršćansko pamćenje i oslobođenje od zlopamćenja. Zbornik radova s međunarodnog simpozija, Trogir, 15.-17. svibnja 2003., CROPAX - Franjevački institut za kulturu mira i Hrvatski Caritas, Split - Zagreb 2004., str. 57-77.
- “Pavlova multikulturalnost - impuls kršćanima BiH”, u: N. IKIĆ (prir.), Teološke tribine 2002.-2003., VKT, Sarajevo 2004., str. 92-109.
- “Univerzalni moral u međureligijskom dijalogu i suradnji”, predavanje na simpoziju profesora teologije “Globalizacija i teologija” u Lovranu 23. i 24. travnja 2002., u: Vrhbosnensia VIII (2004), 2, 284-304.

2005.
- “Riječ Božja u Islamu”, u: B. VULETA - A. VUČKOVIĆ - I. MILANOVIĆ LITRE (ur.), Dijalogom do mira. Zbornik radova u čast dr. Željku Mardešiću, Franjevački institut za kulturu mira, Split 2005., str. 283-303.
- „Nadbiskup Puljić i Vrhbosanska nadbiskupija od 1991. do 2001.“, Vrhbosnensia IX
(2005), 2, 253-290.
- Četrdeseta obljetnica Drugog vatikanskog sabora iz perspektive katolika u BiH“,
Vrhbosnensia IX (2005), 2, 221-234.
- „Kako svojima govoriti o svetoj knjizi drugih bez karikiranja?“, Vrhbosnensia IX (2005),
1, 115-128.
- „Recepcija Drugog vatikanskog sabora u Crkvi u Hrvata“, BS 75 (2005.), 3, 283-303.
- „Što muslimani vjeruju o Isusu i što uče o Novom zavjetu“, Biblija danas III (2005.), br. 4,
14-17.
- “Vjernička mudrost u Crkvi I svijetu prema Jakovljevoj poslanici”, N. A. ANČIĆ (prir): Na
granicama riječi. Zbornik u čast Mons. Drage Šimundže, CUS, Split 2005, 479-501.

2006.
- „Dekalog kao most među Židovima, kršćanima i muslimanima“, VjĐiSB 2006, 2, 103-109.
- Utemeljiteljica Karmelićanki Božanskog Srca Isusova proglašena blaženom: protestantska obraćenica – nova blaženica“, Katolički tjednik 2006, br. 20, 10-11.
- „Socijalne i crkvene prilike u Berlinu 1891. godine“, JURE ZEČEVIĆ (ur.): Ljubav nas je pozvala. Zbornik radova o Majci Tereziji od sv. Josipa, utemeljiteljici Družbe sestara karmelićanki Božanskog Srca Isusova povodom njezina proglašenja blaženom, Karmelska izdanja, Zagreb 2006, 125-138.
- „The ten Commandments: religious sanction of ethical values“, R. SCHREINER (ed): Visions of a Just Society. Fears, hopes and chances for living together in a globalized world from Jewish, Christian and Muslim Perspectives. International Consultation Sarajevo (BiH), 13-18 November 2005, Abrahamic Forum 2006, 35-39.
- „Seged – Hrvatski bibličari na simpoziju u Madžarskoj: Mojsijev zakon i Kristov Zakon“, Katolički tjednik 2006, br. 36, 28-29.
- „Neki događaji u Đakovačkoj bogosloviji 1955.-1964.“, VjĐiSB 2006, 10, 883-884.
- „Zauzimanje za mir zajedno s drugima“, Biblija danas VI (2006), 4, 2-6.
- „Kršćani i država prema Prvoj Petrovoj poslanici“, M. KARAMATIĆ-M. SIKIRIĆ-I. ŠARČEVIĆ (ur.): Magister interpresque legis ecclesiae. Zbornik radova u čast fra Velimiru Blaževiću, zaslužnom članu franjevačke provincije Bosne Srebrene i profesoru Franjevačke teologije u Sarajevu u povodu 70. obljetnice rođenja, Franjevačka teologija, Sarajevo 2006, 167-190.
- „Abraham – prijatelj Božji, čovjek vjere i djela prema Jakovljevoj poslanici“, BS 76 (2006), 3, 755-779.
- „Nastanak i tri izdanja Šarićeva prijevoda Svetoga pisma“, P. JURIŠIĆ (prir.): Ivan Šarić vrhbosanski nadbiskup. Zbornik radova znanstvenoga skupa o dr. Ivanu Šariću održanog 19. siječnja 2002. u Sarajevu, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo 2006, 243-269.
- „Kontinentalne sinode u povodu jubileja 2000.“, Vrhbosnensia X (2006), 1, 79-110.
- „Simpozij o Crkvi i teologiji u današnjoj Europi“, Vrhbosnensia X 82006), 1, 172-176.
- „Potrebe manjine i dominacija većine u međureligijskom dijalogu“, Vrhbosnensia X (2006), 1, 137-153.
- „Iskustvo predavanja biblijskih disciplina kandidatima na ministerijalno svećeništvo“, Vrhbosnensia X (2006), 2, 295-306.

2007.
- „Kršćanska molitva prema Jakovljevoj poslanici“, M. CIFRAK-N. HOHNJEC (ur.): Neka
iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70.
obljetnice života i 40. obljetnice profesorskog rada, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2007,
467-493.
- „Zahvati trojice bibličara na tekstu Šarićeve Biblije“, Vrhbosnensia XI (2007), 1,
149-151.
- „Odgoj za mir u monoteističkim religijama“, Lađa- Časopis za promicanje odgoja i
vrjednota kršćanske kulture (Zagreb) 2007, br. 4, 14-27.
- “Usporedba Šarićeve i Zagrebačke Biblije”, BS 77 (2007), 3, 665-677.

2008.
- „Ekumenski i međureligijski odnosi u biskupiji pod vodstvom biskupa“, Vrhbosnensia XI
(2008), 1, 87-103.
- „Pavlova kristocentričnost u duhovnosti i apostolatu“, VjĐiSB 2008, 3, 215-220.
- „Faith and National Identity of Catholics in Bosnia-Herzegovina“, M. IPGRAVE (ed):
Buliding a Better Bridge. Muslims, Christians and the Common Good. A Record of the
fourth Building Bridges Seminar held in Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, May 15-18, 2005,
Georgetown University Press, Washington, DC 2008, 35-39.
- „Recipročnost u ekumenskim i međureligijskim odnosima u Jugoistočnoj Europi“, M.
PRLJEVIĆ (ur.): Doprinos Crkava i vjerskih zajednica u izgradnji trajnog mira na
Jugoistoku Evrope, CIVIS, Beograd 2008, 33-40. U istoj knjizi taj i drugi prilozi prevedeni
na engleski.
- „Pavlova godina 2008.-2009. u Katoličkoj crkvi“, Izvori- List katoličkih školskih centara u BiH, Prosinac 2008, 8-11.
- „Katoličko gledanje na religije u zemljama tranzicije“, A. ALIBAŠIĆ (ur.): Religija i sekularna država. Uloga i značaj religije u sekularnom društvu iz muslimanske, kršćanske i jevrejske perspektive sa fokusom na Jugoistočnu Europu. Međunarodni simpozij Sarajevo (BH) 21-24. oktobar/listopad 2007, Međureligijski institut u BiH, Sarajevo 2008, 37-48. Isto predavanje na engleskom: „Secular State and religions – Remarks on the Bosnian Experience in regulating religion and state: the Catholic approach to religion in countries of trasnition“, ST. SCHREINER (ed): Religion and Secular State. Role and Meaning of religion in the Secular Society from Jewish, Christian and Muslim Perspectives. International Consultation in Sarajevo (B&H), 21-24 October 2007, European Abrahamic Forum, Zürich & Sarajevo 2008, 25-33.
- “Katoličko poimanje recipročnsoti u odnosima kršćana i muslimana”, Vrhbosnensia XII
(2008), 2, 345-364.
- „Nasilja muslimanskih ekstremista“, Riječki teološki časopis 16 (2008), 2, 327-358.

2009.
- “Govor o islamu u školskom vjeronauku”, Kateheza 31 (2009), 2, 101-111.
- “Biblija, Bujas Milidrag, Buljan Antun, Cankar Karlo, Čekada Čedomil”, Hrvatska
enciklopedija Bosne i Hercegovine 1, Mostar 2009, 178-181, 432, 438, 453, 505.
- “Duh Sveti u krštenicima”, Biblija danas 2009, 2, 20-23.
- “Pavlovi suradnici u okupljanju i vođenju zajednica krštenih”, Vrhbosna 2009, 2, 194-199.
- “Vrhosanska teologija u 37 godina moje profesorske službe”, Vrhbosna 2009, 2, 212-214.
- “U spomen vlč. Anti Bajiću prigodom prijenosa tijela u groblje rodnog Čardaka”,
Vrhbosna 2009, 2, 222-223.
- "Majčinstvo Crkve u sakramentu pomirenja i pokore", Vrhbosnensia XIII (2009), 1, 97-110.
- "Većine i manjine u postkomunističkom društvu", Vrhbosnensia XIII (2009), 1, 259-272.

 2010.
- "Šarićeva Biblija 2006. godine", Marijan Vugdelija (ur.), Biblija - Knjiga Mediterana par excellence: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog sukpa održanog od 24. do 26. rujna 2007. u Splitu. Split, Književni krug, 2010., 457-470.
- "Savez Božji s Izraelom u Rim 9 - 11 i dijalog sa Židovima", Bogoslovska smotra (2010.), 129-156.
"Elementi univerzalne etike u Pavla i stoičkog filozofa Seneke", Bogoslovska smotra (2010.), 1083-1104.
- "Isusovo djetinjstvo i mesijansko djelovanje prema Kur'anu i kanonskim evanđeljima", Željko Tanjić i dr. (ur.), Teologijom svjedočiti i naviještati: Zbornik radova u čast profesoru emeritusu Tomislavu Ivančiću. Zagreb, KS, 2010., 855-886.
- "Crkva i siromasi prema Novom zavjetu", Vrhbosnensia 14 (2010.), 217-235.